Предстоящо

Изпълнителен съвет

На 02-03.12.2023 г. ще се проведе заседание на Изпълнителния съвет на ДСБ и всички избрани общински съветници от квотата на ДСБ.

Общинско събрание на ДСБ-Варна

На 18.09.2023 г. от 18.00 ч. във „Фестивален комплекс“-Варна/зала „Пресцентър“/ ще се проведеОбщинско събрание на ДСБ-Варна при дневен ред:

Градско събрание на ДСБ-София

На 22.07.2023 г. от 10:00 ч. в централата на ДСБ (бул. “Витоша” №18) ще се проведе Градско събрание на ДСБ-София. Регистрацията