Стани член

Постоянен адрес

Настоящ адрес

Членство в тематичен клуб:

Декларирам че:

[field id="chlenstvo"]
[field id="ime"]
[field id="second_name"]
[field id="family_name"]
[field id="eng"]
[field id="telephone"]
[field id="e-mail"]
[field id="obrazovanie"]
[field id="specialnost"]
[field id="mestorabota"]
[field id="dlyjnost"]
[field id="grad"]
[field id="grad-current"]
[field id="obshtina"]
[field id="obshtina-current"]
[field id="adress"]
[field id="adress-current"]
[field id="current-address-is"]
[field id="zhenite"]
[field id="data"]
[field id="other-reg"]
Демократи за силна България има три форми за активни привърженици на партията: членове, регистрирани симпатизанти и гражданско участие.

Пълноправните членове на ДСБ имат право да участват във формиране на политическите решения в съответния орган; да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на партията.

Членовете на ДСБ са длъжни да спазват Устава и да изпълнява решенията на ръководните органи, както и да плащат членски внос. Членство в друга политическа партия не се допуска.

Можете да станете член на Демократи за силна България, ако сте български гражданин с избирателни права, приемате Устава и споделяте обявените принципи и платформа на ДСБ.

Членството е индивидуално по постоянен или настоящ адрес в общинска (районна) организация или клуб на ДСБ. Приемането се извършва въз основа на подадено  заявление от кандидата до Общински (районен) или Областен председател (според постоянен или настоящ адрес); или до Председател на общински (районен) областен или национален клуб; или до Главния секретар. Електронните заявления можете да попълните на настоящата страница.

Регистрираните симпатизанти на ДСБ участват в дейността на партията, без да плащат членски внос. Те имат право на глас при вътрешни избори за утвърждаване на кандидатите за народни представители на партията.

Граждани, които не желаят да бъдат регистрирани като членове или симпатизанти могат да се включат в Гражданския съвет на Партията или под формата на гражданско членство в определени тематични клубове.