Експертни групи

Благодарение на големия интерес за формиране на политики в ПП “ДСБ” и в контекста на вече създадени и работещи постоянни комисии в Парламента, Ви каним да се включите в нашите експертни групи:


ИКОНОМИКА
ФИНАНСИ
ЕНЕРГЕТИКА
ТУРИЗЪМ
ПРЕДУЧИЛИЩНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ПРАВОСЪДИЕ 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КУЛТУРА
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА
ВЪТРЕШНИ РАБОТИ И СЛУЖБИ ЗА СИГУРНОСТ
ОТБРАНА
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ТРАНСПОРТ
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВЪНШНИ РАБОТИ И ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКИ
ЕКОЛОГИЯ
МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ И СПОРТ
ПОЛИТИКИ ЗА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

Регулярни срещи се провеждат в централата на ДСБ, като има и възможност за дистанционно участие.