Предстоящо

Среща на 25-МИР

На 01.06.2021 г. (вторник) от 18:00 ч. в централата на ДСБ ще се проведе среща на ДСБ 25-ти МИР във формат, председатели на районни организации и кандидати за народни представители. Дневен ред: Доклади относно текущото положение по попълването на членовете на СИК в 25-МИР и предприемане на мерки за допопълването им, където е необходимо. Изготвяне…

Read More

Среща на 23-ти МИР

На 28.05.2021 г. (петък) от 18:00 ч. в централата на ДСБ ще се проведе среща на ДСБ 23-ти МИР във формат, председатели на районни организации и кандидати за народни представители. Дневен ред: Доклади относно текущото положение по попълването на членовете на СИК в 23-МИР и предприемане на мерки за допопълването им, където е необходимо. Изготвяне…

Read More

Областен съвет на ДСБ – 24 МИР

На 27.05.2021 г. (четвъртък) от 18:30 ч., в централата на ДСБ, ще се проведе Областен съвет на ДСБ – 24 МИР при следния дневен ред:1. Анализ на изминалите парламентарни избори;2. Предложения за кампанийни и организационни действия за повишаване резултата на предстоящите парламентарни избори.3. Номинация на областен председател и ръководство на 24 МИР. 4. Избор на…

Read More

Областно събрание на 24 МИР

На 02.06.2021 г. (сряда) от 18:30 ч., в централата на ДСБ, Главният секретар свиква Областно събрание на ДСБ – 24 МИР, съобразно чл. 48 от устава, при следния дневен ред:1. Избор на областен председател и ръководство. 2. Политеческа дискусия. 3. Необходими действия за ефективна кампания за предстоящите парламентарни избори. 4. Разни

Read More

Заседание на Изпълнителия съвет на ДСБ

На 22.05.2021 г. от 13:00 ч. в хотел „Рила” ,Зала 1, в кк. Боровец ще се проведе заседание на разширен Изпълнителния съвет на ДСБ със следния дневен ред: 1.       Утвърждаване на нови членове и симпатизанти и одобряване на клубове. 2.       Анализ на изминалите парламентарни избори, текущата политическа обстановка и подготовка за предстоящите парламентарни избори на 11.07.2021 г. 3. Доклади и…

Read More

Отчетно-изборно събрание на ДСБ-Благоевград

На 08.05.2021 г. (събота) от 11:00 ч. на ул.Перелик 62, гр. Благоевград, ще се проведе общинско отчетно-изборно събрание на ДСБ Благоевград при следния дневен ред: Отчет за изминалия преиод. Оценка на резултата от парламентарните избори. Оценка на политическата обстановка. Избор на общински председател и ръководство. Разни.

Read More

Областен съвет на ДСБ – 25 МИР

На 10.11.2020 г. (вторник) от 18:30 ч., в Skype, ще се проведе Областен съвет на ДСБ – 25 МИР при следния дневен ред: 1. Избор на областен изборен щаб. 2. Организационни въпроси, свързани с насрочване на областно събрание. 3. Разни. Съгласно чл. 50, ал. (1) от Устава на ДСБ, в заседанията на областния съвет участват…

Read More

Областен съвет на 23 МИР

На 20.10.2020г (Вторник) от 18:30 ч., в централата на ДСБ на бул. Витоша 18, ще се проведе Областен съвет на 23 МИР при следния дневен ред: Насрочване на Областно събрание на 23 МИР. Започване на консултации по избора на областен изборен щаб на 23 МИР. Други организационни въпроси. Съгласно чл.50 ал.(1) от Устава на ДСБ, в…

Read More

Консултации с представители на районните организации на ДСБ София

Във връзка с подготовка за предстоящите парламентарни избори, председателят на ДСБ – Атанас Атанасов, инициира консултации с представители на районните организации на ДСБ София по следните теми: Организационно укрепване и провеждане на събрания. Издигане на кандидати. Механизми за подреждане на листите.  Конструиране на щаб и подготовка за предкампания и кампания за парламентарни избори. На срещите…

Read More