Синята коалиция настоява за 54 млн.лв. допълнително за лекарства и лечение в актуализирания бюджет

Синята коалиция не е участвала по никакъв начин в изготвянето на решенията, залегнали в актуализирания бюджет. С тази уговорка започна своето изказване в пленарна зала председателят на ДСБ Иван Костов.
Синята коалиция ще подкрепи новия бюджет най-вече поради две причини.

Първо заради факта, че въпреки трудната икономическа ситуация в страната правителството запазва данъчните ставки непроменени. Втората причина за подкрепа е спирането на неефективните проекти, най-вече АЕЦ „Белене“ и Бургас-Александруполис. Аз съм сигурен, че ако сега управляваше тройната коалиция, държавата щеше да продължи да харчи и за тези проекти, обясни Костов.

Синята коалиция приканва правителството да положи всички усилия, за да не се допусне прекомерен дефицит, защото в противен случай, според Иван Костов, на България ще бъде отнет суверенитета да прави собствена финансова политика и ще бъде подложена под процедурите на МВФ и ЕС.

Синята коалиция настоява:
Първо – да се съкратят неефективните администрации, включително и териториални, да се реформират министерствата и ведомствата и да се премахнат неприсъщите им дейности. Според бившия премиер в последните 8 години административният апарат е обрасъл с ненужни функции и постове, чиято издръжка влошава показателите на бюджета.

Второ – да се внесат промени в Закона за устройство на държавния бюджет, които от една страна да съответстват на изискванията на Евростат за изчисляване на макроикономически показатели, а от друга да не допуснат бюджетът да бъде пробит през местните разходи.

Трето – да се увеличи облагането на оборотите и доходите, реализирани на вътрешния пазар.

Четвърто – да се приложат мерки за стимулиране на вътрешните и на външните инвеститори, за да се спре процеса на декапитализация.

Пето – да бъдат представени промени в бюджетите на НЗОК и НОИ, защото вече е ясно, че и двата бюджета няма да могат да бъдат изпълнени.

Шесто – да се завишат с 54 млн. лева разходите за лекарства и за лечебна и диагностична дейност.