ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ „СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ”

Уважаеми приятели,

Националният клуб за демокрация започва със своите редовни ежеседмични сбирки от 8 октомври.
Сбирките ни, както винаги, са от 18 часа в залата на бул. Витоша 18, вход от ул. Кърниградска. Моля да съобщавате и на нашите членове и симпатизанти, които нямат електронна поща.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ „СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ”

П Р О Г Р А М А
за м. октомври 2018 г.

08.10.2018 г. Среща с г-н Радан Кънев. Тема: “Актуалната политическа
обстановка”.
15.10.2018 г. Среща с доц. Момчил Дойчев. Тема: “Хибридната война”.
22.10.2018 г.  Пресиана Станилова ще ни представи свои портретни
фотографии.
29.10.2018 г.  Среща с г-н Иван Иванов. Тема: “Актуални проблеми на
българската енергетика”..