Позиция на ДСБ – Варна по повод извършената продажба на парцели в Морската градина

Новината за извършена продажба на атрактивни парцелиот крайбрежната ивица и Морската градина на Варна, извършени през юни 2009 г., в навечерието на смяната на старото управление в България, е поредното доказателство за споделяното от всички мнение, че има съмнение за съществуването на корупционни практики в ущърб на българските граждани. За нас, като варненци, този извод се налага от непрозрачното разпореждане с имоти, които са част от историческия и природен символ на нашия град – Морската градина и нейната Крайбрежна алея.
Ние, Демократи за силна България, категорично възразяваме срещу:
– непрозрачното разпореждане с най-ценната природна и историческа ценност на Варна;
– действията на областния управител на административната област Варна Христо Контров, с чийто подпис са продадени парцелите от крайбрежната ивица и Морската градина.
Затова настояваме за преразглеждане на сделката, на заповедите на областния управител и на всички действия, свързани с продажбата. Настояваме за пълна ревизия на всички разпореждания, извършени с държавна собственост, облагодетелствали определени субекти в ущърб на града.
Демократи за силна България
Варна
31 юли 2009 г.