Пари-номади обезпечават мнозинството на ГЕРБ

ИВАН КОСТОВ: Благодаря, господин председател.

Колеги народни представители, от името на Синята коалиция искам да декларирам: независимо, че към нас са отправяни четири искания – независими депутати да се присъединят и да обявят принадлежност, ние сме отклонили тези предложения. В този смисъл отношението ми към този въпрос е абсолютно безпристрастно, като изключим случая с народен представител, избран с гласовете на Синята коалиция, който е преминал в редиците на независимите.

Първо, искам да привлека вниманието ви върху следното обстоятелство. Абсолютно прави са вносителите на законопроекта, че между тази част от Закона за политическите партии, в частност чл. 25 и чл. 28, и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, има много сериозно разминаване. Разминаването се състои в един текст – права е госпожа Цецка Цачева – който е вкаран през 2005 г. абсолютно безпринципно. Самият Закон за политическите партии е получил противоречиво звучене. Текстът е след едно “или” в чл. 25, ал. 3, където освен че се прилага принципът, че субсидията се превежда на политическата партия въз основа на получените действителни гласове, се въвежда понятието, че се превежда субсидията за независим представител, ако той обяви принадлежност към друга политическа партия. Това отваряне на опциите вътре в закона е дълбоко порочно. Ще обясня как аз го виждам като порочно.

В системата на икономиката, където са родени финансите, за които аз не бих се изказал така непредпазливо, както се изказа господин Миков, има пълно съответствие между финансовото отражение на реалните процеси. Искам това нещо да е ясно. Когато в една фирма, в една институция се разглежда дейността – това, което се прави от фирмата и това, което се прави от институцията, точно се отразява във финансовото отражение, в счетоводството на фирмата. Не може да има друго!

Отварянето на тази опция вътре в закона напълно разминава реалните процеси с тяхното финансово отражение. Как? Народните представители не могат да номадстват между парламентарните групи, но парите могат да номадстват. Парите не могат да номадстват, ако не могат да номадстват народните представители. Иначе има абсолютно деформирано отражение на финансовата страна на въпроса на реалната политическа ситуация. Политическата ситуация е затворена в интерпретацията на термина “обявят принадлежност”. “Обявят принадлежност” не е “обявят принадлежност към парламентарната група”, както тук дадоха съвсем неточно тълкуване, защото е казано: “Принадлежност към политическата партия”. Щом независим депутат обяви принадлежност към политическа партия, то обявява членство в нея, в партията. Той обявява членство в партията! И тук законът е абсолютно непрецизен – приет ли е за член в партията или не е приет?! Излиза, че бюджетната субсидия е приета за член на партията, тя принадлежи на партията, а онзи другият, който е обявил принадлежност, независимият депутат, може и да не е член на тази партия. Вижте колко разминавания стават между правните норми, реалните процеси и тяхното финансово отражение. Това е дълбоко порочно! Това го няма никъде в света!

Ето защо Парламентарната група на Синята коалиция имаше намерение да внесе текст, с който да отстрани това дълбоко противоречие, между другото, то не е кой знае колко сложно. Може да не се направи в толкова голям закон, както го правят вносителите; може да се направи само с едно отпадане на един текст след “или” и всичко ще си се подреди. Принципът в закона, по който се разпределя субсидията, е абсолютно ясен.

Прав е господин Миков, като казва, че трябва да има дискусия за това в каква степен се ограничава движението или принадлежността на независимите депутати. Само че аз точно на него, пък и на всички останали ще припомня следното просто обстоятелство. Конституцията е приета 15 години преди да бъде приет текстът за субсидии на политическите партии. Петнадесет години не е имало субсидии на политическите партии, не е имало принципа да се дава финансова подкрепа на базата на действително получени гласове и т.н. В този смисъл не може да има позоваване на Конституцията върху едно правило, което е въведено със закон и е свързано със субсидиите на политическите партии. Такава връзка, след като не е съществувала 15 години, не може да бъде направена от който и да било. Това е уреждане на самостоятелен въпрос и той е свързан с това – кой всъщност е носителят на действителните гласове, защото този принцип е приложен.

Според нас от Синята коалиция носител на гласовете е политическата партия, а не физическото лице. Физическото лице е било в кампанията, за него са гласували, но за да бъде в Народното събрание, освен неговото пасивно избирателно право, всички избиратели на партията са упражнили активно право, за да се окаже той в парламента. Следователно, ако се дават пари за някой, трябва да се дадат парите на тези, които всъщност с гласовете си, тоест политическата партия е заслужила това място в парламента. В този смисъл трябва да отпадне правилото, че субсидията следва смътно изразената воля за принадлежност на един народен представител. Това е повече от очевидно! Не могат да се почерпят аргументи в тази полза от Конституцията на страната. Ние сме за това и тъй като нямаше смисъл, но правейки анализ на този законопроект, ние решихме да не внасяме собствен. Този може да бъде оправен, има някои слабости и те могат да бъдат отстранени. Може да започне да действа веднага.

Ето какви въпроси обаче се отварят, когато има това разминаване; когато народните представители формално не могат да номадстват между парламентарните групи, но парите за тях могат да номадстват. Вижте какво бих запитал аз тези, които в момента са приели такива народни представители, да заявят принадлежност.

Първо, въпросът: кои партии са приели тази неясно звучаща принадлежност на независими народни представители към себе си, след като им е ясно, че не могат да бъдат членове на тази парламентарна група, в чиято партия обаче са декларирали, че парите им принадлежат?

Второ – получават ли бюджетната субсидия партиите, които са се съгласили към тях да принадлежат независими народни представители? Има едно почтено решение: да, принадлежите към нас, но парите на другата политическа формация ние няма да вземем. Отказваме се от тези пари! Искаме ви вас, вашата воля, вашата подкрепа и т.н., но не искаме парите, които се полагат на други.

Вижте какъв дълбок порок има в цялата тази работа с парите. Една политическа партия вкарва 10 души в Народното събрание, в момента получава субсидия по-малка отколкото получава друга политическа партия, получила над 1% от гласовете на избирателите – 3,5% някаква политическа партия извън парламента получава по-голяма субсидия от временно парламентарно представена политическа партия, което е абсурд!

ЛЮТВИ МЕСТАН: Примерно РЗС.

ИВАН КОСТОВ: Примерно РЗС. Не че искам да бъда адвокат, господин Местан, на който и да било. Аз атакувам принципа. Защото парите на тези, които са извън парламента, не са заплашени от такова номадстване на техни членове или на техни народни представители. Вижте колко е абсурдна ситуацията! Затова аз питам: приели ли сте парите, тези, които вече декларирахте? Трябва да се изправите пред хората, пред медийте и да кажете: “Ами, имахме нужда от тези пари. Вярно е, те не са наши, те са на “Атака”, но ние ги взехме”. Защо ги взехте? Хубаво, народният представител, конституционно правата му 15 години не са били свързани с тези пари. Вземете депутатите. Оставете парите на данъкоплатеца. Кажете: тези пари така или иначе… Поне се откажете в момента. Защото позицията ви е абсолютна безпринципна. Да го кажа съвсем ясно: вие получавате субсидия за чужди действителни гласове! За чужди! Не за свои. За чужди! Не получавате своите, вие за своите си ги получавате.

Следващият въпрос. Отчитате ли тази допълнителна сума, която получавате като субсидия от принадлежащите ви депутати в отчетите пред Сметната палата, или отчитате само своята? Отчитате ли я, тоест давате ли пълен отчет на парите? Пари, които взимате в повече, които са за чужди действителни гласове – отчитате ли ги пред Сметната палата, или не ги отчитате? За мен не е ясно, и тепърва ще трябва да получим отговор на този въпрос.

След това. Как да ви проверят, че тази субсидия не се връща в независимите депутати? В Народното събрание се носят най-различни слухове. Един си купил грамаден джип, не знам си кой му го изплаща…, това са много пари. Защото не е дефинирано понятието “политическа дейност на физическо лице”, господин Миков.

Какво значи политическа дейност на физическо лице? Как прави политическа дейност лице, което не е политическа институция? По Закона за политическите партии, политическа дейност върши само този, който е регистриран по Закона за политическите партии. Физическо лице не може да е дефинирано като политическа институция по закона и не може да получава субсидия. Връща ли се част от тази субсидия към него? Тук господин Корман въобще не е прав да иска тези пари да ги получават народните представители, макар и останали сами, защото те са физически лица. Грубо нарушение и пълно неразбиране на принципа на Закона за политическите партии. Има, разбира се! Четете внимателно закона и ще видите. Всичко има. С Вас споровете са много трудни, защото четете повърхностно като …Ще поиска ли…

Аз мисля, че от този отчет, от този дебат трябва Сметната палата, искам да помоля председателя на Народното събрание да изпрати този дебат на председателя на Сметната палата. Защото председателят на Сметната палата трябва да поиска специален отчет на бюджетната субсидия, получена от определена политическа партия или коалиция за независимите депутати – лев по лев как е изразходвана, тъй като тя влиза в едно много специално отношение спрямо разходите на този независим народен представител и на самата политическа институция.

Ето това са…. Ако може да удължите времето. Благодаря ви за вниманието.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии с мотиви към него.

Молим, законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

София, 23. 06. 2011 г. Народни представители:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за политическите партии

§ 1. В чл. 25, ал. 3 текстът: “”… и сформирана парламентарна група, или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност.” да отпадне.

София, 23. 06. 2011 г. Народни представители:

Мотиви

Сега действащият текст на чл. 25 ал.3 от Закона за политическите партии постановява, че “държавната субсидия се разпределя, като се предоставя на политически партии, …, или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност.” Второто предложение влиза в противоречие с други разпоредби на закона, например с чл. 25, ал.1 и 2 и с чл. 26. Противоречието произтича и от това, че никаква част от субсидията на извънпарламентарните партии, които са получили над 1 на сто от гласовете на избирателите, не може да бъде прехвърлена на друга партия. Разпоредбата на чл. 25, ал. 3, предложение второ е в пълен разрез и с чл. 16 ал. 5 от ПОДНС, който категорично забранява преминаването на народни представители от една парламентарна група в друга. Щом народните представители не могат да сменят парламентарните фракции, то тогава е абсолютно недопустимо субсидията, отпускана на база гласовете на данъкоплатците, подкрепили дадена политическа сила, да може да бъде пренасочена към друга.

Този парадокс на свой ред поставя редица проблеми: Не е ли нарушение на закона тези партии да получават субсидия за действителни гласове, подадени за друга партия? Как се тълкува понятието “декларирана принадлежност”? Смисълът е синонимен на членство в партията. Излиза, че в партията членува субсидията, а не депутатът. Предоставянето, пряко или опосредствано, на средства от бюджетната субсидия на заявилите се към тях независими депутати представлява закононарушение. Следва да се има предвид, че физическо лице не може да разходва държавна субсидия за “присъщи за дейността на партията разходи”, както разпорежда ЗПП. Физическото лице не е субект по ЗПП.

Всички тези проблеми се решават с отпадането на предложения текст.

София, 23. 06. 2011 г. Народни представители:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СМЕТНАТА ПАЛАТА

Г-Н ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

22 юни 2011 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 25 ал.3 от Закона за политическите партии, “държавната субсидия се разпределя, като се предоставя на политически партии, …, или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност.”

Втората хипотеза влиза в противоречие със самия закон, например с чл. 25, ал.1 и 2 и с чл. 26. Противоречието произтича и от това, че никаква част от субсидията на извънпарламентарните партии, които са получили над 1 на сто от гласовете на избирателите, не може да бъде прехвърлена на друга партия. Разпоредбата на чл. 25, ал. 3, предложение второ е в пълен разрез и с чл. 16 ал. 5 от ПОДНС, който категорично забранява преминаването на народни представители от една парламентарна група в друга. Щом народните представители не могат да сменят парламентарните фракции, то тогава е абсолютно недопустимо субсидията, отпускана на база гласовете на данъкоплатците, подкрепили дадена политическа сила, да може да бъде пренасочена към друга.

Този парадокс на свой ред поставя ред проблеми пред Сметната палата (СП). По-важните от тях са следните:

  1. Кои партии в парламента са приели независими депутати да декларират принадлежност към тях, независимо, че тези депутати, съобразно разпоредбата на чл. 16, ал. 5 от ПОДНС, не могат да се присъединят към тяхната парламентарна група? Получават ли тези партии, в резултат на такова деклариране, бюджетната субсидия за независимите народни представители или са се отказали от нея в полза на данъкоплатеца? Не е ли нарушение на закона тези партии да получават субсидия за действителни гласове, подадени за друга партия?
  2. Отчитат ли партиите, приели деклариране по предходния пункт, пред СП разходването на допълнително получената субсидия?
  3. Как СП тълкува понятието “декларирана принадлежност”? Смисълът не е ли синонимен на членство в партията? Ако има друг смисъл, няма ли да излезе, че в партията членува субсидията, но не и депутата?
  4. Проверява ли СП дали тези партии не предоставят пряко или опосредствано бюджетната субсидия на заявилите се към тях независими депутати? Такова предоставяне не представлява ли закононарушение? Следва да се има предвид, че физическо лице не може да разходва държавна субсидия за “присъщи за дейността на партията разходи”, както разпорежда ЗПП. Физическото лице не е субект по ЗПП.
  5. Ще изиска ли СП нарочен отчет за получената бюджетна субсидия, предоставена на основание декларирана принадлежност на независими депутати към други политически сили?

ИВАН КОСТОВ

МАРТИН ДИМИТРОВ

Съпредседатели на

ПГ на Синята коалиция

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...