Иван Костов: проблемът е че действително няма реформи

Иван Костов: Здравейте! Благодаря ви, че дойдохте на тази пресконференция. Ще ви запозная с нашето становище относно рисковете за бюджетната политика на страната, което и ще ви раздадем.
Данните през лятото показват продължаващ спад на икономиката и недостатъчни постъпления от данъци и от осигурителни и здравни вноски. Това поражда у нас тревога за общата слабост на правителствения и на общинските бюджети, на бюджетите на НОИ и НЗОК.
Очертава се риск от сериозен недостиг на приходи и превишени разходи. По-висок общ дефицит от предвидения в актуализираните бюджети ще предизвика повторни актуализации в края на годината.
Основната тема на предстоящата сесия са данъчните и бюджетни закони. Рискът, за който говоря по-горе, може да се превърне в реална заплаха за финансовата политика през следващата година.
Поради тези две причини ДСБ ще поиска бюджетната комисия да изслуша ръководителите на НАП, Митници, НОИ, НЗОК и министерството на финансите относно изпълнението на приходите и ще поиска да бъдат докладвани техните прогнози за изпълнението на бюджетите им до края на годината.
Ще поискаме информация за всички натрупващи се задължения на държавата към доставчиците, включително тези на болничните и здравни заведения.
На тази основа ще формираме своето отношение към изпълнението на фискалната политика на страната, към проектите за бюджети за 2011 г. и към персоналния състав на правителството.
Това е нашето становище. Имате ли въпроси?

Може ли да конкретизирате “към персоналния състав на правителството”?

Иван Костов: Ние искаме да видим каква е наистина информацията. За нас ще бъде недопустимо да наблюдаваме как риска ще се превърне в реална заплаха за бюджетите за 2011г. и ще бъде изключително трудно да подкрепим правителство за повторна актуализация, ако се наложи, на бюджетите. Предвид обстоятелството, че ние не сме гласували параметрите на тези бюджети. Ние подкрепихме идеята за актуализация, но направихме свои предложения по всички бюджети, които бяха актуализирани, които не бяха приети. Ако това, за което сега алармираме се случи ние не считаме, че ще носим каквато и да била отговорност. Напротив ще бъдем в позицията на политици, които търсят отговорност.

Г-н Костов медиците готвят широко форматен протест. Вашето отношение към така заявената реформа и концепция в здравния сектор. И блокирания резерв на здравната каса. Имате ли информация за този резерв. За какво се използва? Дали той е блокиран само за сектор здравеопазване или се използва за други нужди на фиска?

Иван Костов: Половината и повече от половината от времето, тъй като тази позиция ние сме я подготвили още когато излязоха данните, повече от половината от времето премина в обсъждане на точно тази тема. Само че ние решихме днес да не оповестяваме до къде сме стигнали по тази тема. Ще изчакаме консултация със СДС, независимо че те започнаха вече да изграждат определена позиция. Това което се вижда в момента е, че бюджетите на НЗОК … бюджета беше актуализиран с идеята да съдържа над 660 милиона излишък, който да послужи за намаляване на общия дефицит на страната.
От друга страна се вижда, че неосъществяването на реформи в болничното здравеопазване ще изправи пред огромни затруднения болниците, които оказват същинската и качествена медицинска помощ. Например, големите окръжни болници в страната, които са изправени пред риска да натруват задължения, които към … даже ние ще искаме сега да чуем последните данни. Последните данни, които ние имаме са за около 350 милиона непокрити задължения.
В този смисъл тревогата ни за състоянието на бюджета изобщо за организацията и за начина, по който се функционира е много голяма.
Още по-голяма е тревогата ни за това, че идеята за реформи се опошлява и опорочава от практическото непровеждане. В момента реформи се нарича, например намаляването на бюджетите на всички болници и преминаването към отнемането на правомощия на НЗОК. Превръщането и в придатък на Министерство на финансите. Това не е реформа. Нас ни тревожи много и това обстоятелство, но цялостната позиция ще изразим вероятно в сряда при откриването на сесията на Народното събрание. Ще акцентираме върху това.

Преди няколко месеца в едно интервю бяхте казали, че икономиката ще заспи. Продължавате ли да смятате, че такава вероятност съществува в близките месеци икономиката да заспи?

Иван Костов: Това, което се вижда от статистиката, която по необясними причини беше интерпретирана бравурно от много медии. Например, спадът от 1,5% беше представен като излизане от кризата и ние се чудим от къде дойде този ентусиазъм, но истината е следната и аз искам да я кажа много ясно.
Не само заспива икономиката подобно на мечка се прибира в бърлогата си, скривайки се в сянката на сивата икономика. При абсолютно същия по размер брутен вътрешен продукт, малко даже надвишаващ, над 30 милиарда е брутния вътрешен продукт към средата на годината1, малко по-висок с около 100 милиона от този от предишната година. Събраните приходи от ДДС и акцизи са 17 % по-ниски, т.е. същите доходи а се облагат с 17% по-ниско. Тоест икономиката действително се скрива в сивата сянка. Това е новата характерискита, която ние не сме очаквали да се прояви в такава степен. А иначе общо ситуацията е трудна. Аз ще помоля Радан Кънев да каже няколко думи за опита на правителството да реагира точно на това заспиване.

Радан Кънев: По въпроса за заспиването на икономиката силно впечатление правят данните, които Статистическия институт и Агенция по заетостта изнасят последните месеци, както и доклада за полугодието. Техният прочит показва, че противно на твърдението, че безработицата в България намалява, намалява един-единствен показател незначително, а това е броя на лица с право на обезщетение за безработица, регистрирани в бюрата по труда.
Дори това намаление обаче всъщност се дължи изключително на повече държавни разходи за така наречените активни мерки, т.е. работни места изцяло субсидирани от правителството. Докато данните показват, че малкия и средния бизнес освобождават повече хора. Това за съжаление е една тенденция, която ние през лятото никога не сме наблюдавали. Точно това е така нареченото “заспиване на икономиката”. Живият бизнес, живият пазар в същност освобождава повече хора. Същевременно с чисто статистически цели правителството влага повече пари в изкуствени, субсидирани работни места. Това е едно много скъпо упражнение. След което тези хора след 3 или 6 месеца биват освободени от тези длъжности, защото проекта приключва и имат право на обещетение за безработица. По този начин се уврежда и бюджета на осигурителния институт. Това за съжаление е единствената добра новина, която не е добра.

Иван Костов: Имате ли други въпроси?

Бихте ли казали какво означава “ще бъдем опозиция на търсене на отговорност”?

Иван Костов: Казваме, че ще информираме и за своето отношение към персоналния състав на това правителство. И ако има неизпълнение, ако има повторна актуализация ние… колко позиции имаме да заемем като политици. Аз казах ние сме в състояние да търсим отговорност, защото не сме подкрепили точно тези параметри. Предварително сме казали, че те няма да бъдат изпълнени.
Аз искам да ви напомня част от нашето становище при бюджета, при актуализацията. Ние казахме, че основият проблем на този бюджет е прекомерния дефицит. Казахме го буквално преди гласуването на първо четене.

Казахте, че ще промените своето отношение към персоналния състав на правителството. Тези икономически проблеми, най-общо са плод според вас на липса на компетентност или общо на политиката на правителството. Защото ако някой е виновен и това е икономическия министър, много лесно е да му се поиска оставката, но това ако е линия на поведение на правителството е вече съвсем друго. Според вас какво е?

Иван Костов: Ще разберем като видим действително какво е положението. За сега ние говорим за рискове, които могат да се превърнат в реална опасност за бюджетната политика на страната. Говорим за рискове и не искаме да говорим за тях като че ли са се сбъднали, защото като се говори за рисковете те имат способност да се сбъдват. Така че по-добре е да не избързваме с тези позиции. Искаме действително да видим какво е реалното положение. Във всеки случай се вижда следното, че общо това е правителствена политика. Само на тази част от въпроса мога да отговоря. Това е правителствена политика. Защото бюджета на НЗОК в момента се използва като буфер за пресрещане на прекомерния дефицит на страната като цяло. Което се плаща с влошаване на болничните услуги от най-важните болнични заведения. Пак да повторя това са големите окръжни и университетски болници. Те са натрупали най-големи задължения.

Важно е да кажем, че този резерв е похарчен или полупохарчен. Така ли е?

Иван Костов: Ами излиза, че е заложен… ние не можем да кажем, но от данните, които ние имаме до май месец, че една значителна част от него е заложник на натрупани задължения в болниците, които всъщност реално лекуват.

Бяхте се изказал доста ласкаво по отношение на министър Симеон Дянков все още ли имате такова отношение?

Иван Костов: Ние подкрепяме усилията му предвид наистина необикновено трудната ситуация, в която той е поставен. Но въпроса дали той успява да се справи наистина надвисва със съдбоносно значение за него персонално тази есен.

Шефката на НЗОК каза, че няма да се отблокира така резерва. Лекарския съюз и синдикатите казаха, че ако не им се изпълнят условията в средата на септември започват протест. ДСБ ще подкрепи ли този протест?

Иван Костов: Една от причините да не заявим днес позиция по този въпрос е да изчакаме тази среща на министър-председателя. Моето лично мнение, тъй като все пак казах, че ще консултираме в Синята коалиция и ще излезем с обща позиция. Моето лично мнение е, че проблемът не е в деблокиране и намаляване на излишъците на Здравната каса, проблемът е че действително няма реформи. С думата реформи се назовават неща, които не реформират здравеопазването. Така че ще изчакаме тази среща и ние ще видим какви са резултатите от нея.
Благодаря ви!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...