ДСБ излъчи Прошко Прошков за кандидат-кмет на София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Д О М Е Д И И Т Е

Мандатната комисия за провеждане на избор за кандидат на ДСБ за кмет на София съобщи следният резултат от проведеното на 15 май вътрешнопартийно гласуване:

Общо гласували 1561

За Прошко Прошков 897

За Петър Москов 664

Медиен център – ДСБ