Декларация на ДСБ – Варна: Нека си спомним за всички приятели на демокрацията

20 години минаха след датата 10 ноември 1989 г., когато официално и от самите му носители бе обявен банкрутът на един утопичен, несвободен и нечовешки строй. 20 г., а все още не сме затворили, защото не сме прочели докрай, много негови страници:

– за зловещата ДС и нейната „заслуга“ за мъчителния преход;

– за червените куфарчета и окраденото богатство на България;

– за пагубното за независимостта ни руско влияние;

– изобщо за наследството и за мощната, подмолна съпротива на най-отявлените противници на демокрацията, които превърнаха тези 20 г. в противоречиви, болезнени и нелеки.

20 г. след падането на Берлинската стена и на тоталитарния режим, нека си спомним за всички приятели на демокрацията, с които живяхме и мечтахме за Свободата. Онази Свобода, която, макар и да е тук чрез своите външни белези, не е достигната напълно нито в обществото ни като цяло, нито в самите нас.

20 г. по-късно, нека помислим върху това: Че Свободата и сега, и след още 20 г., ще е толкова пълна и истинска, колкото самите ние пожелаем и отвоюваме.

ДСБ – Варна

10 ноември 2009