ГЕРБ спасиха Живков

Депутатите от Синята коалиция поискаха парламентът да осъди Възродителния процес и да осъди тоталитарните практики на комунистическия режим. Екатерина Михайлова припомни, че през декември се навършват 26 години от асимилацията на българските мюсюлмани и призова мнозинството да се разграничи от етническите репресии на Живковизма.
При гласуването предложението бе отхвърлено с 45 гласа “за”, 32 гласа “против” и 88 гласа “въздържали се”. Екатерина Михайлова поиска прегласуване, като призова депутатите от ГЕРБ да подкрепят “Синята коалиция”. Тя се обърна към управляващата партия с думите: “Нали с въздържането не искате да се залепите към тоталитарната държава? Нима не искате да се разграничите от Тодор Живков? Дайте знак за разграничение. Това е в полза за демократичността”.
Въпреки този призив, при второто гласуване предложението бе отново отхвърлено с 42 гласа “за”, 37 гласа “против”, 79 “въздържали се”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Народният представител Екатерина Михайлова от Синята коалиция предлага в седмичната програма на Народното събрание за периода 8-10 декември 2010 г. да бъде включен проект на Декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани, с вх. № 954-03-5 от 28 октомври 2009 г. Вносители са Иван Костов и група народни представители.
Госпожо Михайлова, имате думата.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, това е проект за декларация, внесен още миналата година малко след като бяха проведени изборите за Народно събрание. Макар и късно беше разгледана от Комисията по правата на човека и затова чак сега предлагаме тази декларация да влезе в дневния ред на Народното събрание, още повече, че през м. декември се навършват 26 години откакто за първи път българската държава започна да проявява действия за асимилиране на българските турци.
Двадесет години след 1989 г., всъщност вече 21 години българският парламент прие определени законодателни изменения, но не прие акт, с който да осъди така наречения Възродителен процес. Това е знак на цивилизованост на отношения към основни стандарти на права и свободи, които би трябвало всеки един демократичен парламент да направи. Ето затова ние от Синята коалиция се обръщаме към вас – всички народни представители, най-вече, разбира се, към партията, която управлява в момента България – ГЕРБ, да подкрепи включването на тази декларация в дневния ред – нещо повече, и да я приеме, защото включването на тази декларация и приемането й ще е знак, че наистина българският парламент и всички политически сили, които я подкрепят се разграничават от тоталитарните прийоми, че осъждат както целите, така и средствата на възродителния процес. Осъждат геноцида, който беше извършен, защото това по европейските, по международните стандарти отговаря на тези действия.
Ето защо наистина гласуването е знак за демократичност, знак за това разграничаваме ли се от тоталитарната държава, която е посегнала към наши сънародници по недопустим начин и много от вас го знаят много добре – преживели са това, което се е случило, знаят и политическите последици. Ако искаме дори част от политическите последици, а именно ограничаването само в едно политическо пространство над българските турци да се промени, то трябва да бъде гласувана на тази декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Михайлова.
Подлагам на гласуване предложението, на основание чл. 43, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, в програмата за тази седмица да бъде включен Проект на декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани.
Гласували 165 народни представители: за 45, против 32, въздържали се 88.
Предложението не е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам прегласуване и се обръщам специално към народните представители от Политическа партия ГЕРБ – нали през въздържането не искате да се залепите към тоталитарната държава? Нима не искате да се разграничите от Тодор Живков? Направете го! Той направи възродителния процес. Дайте знак за разграничение! Това е в полза на България, в полза на десните консервативни ценности, в полза на демократичността! Това са важни знаци. Тези гласувания не са ей-така – нещо, да натиснем копчето. Те са знак на отношение!
Аз се надявам, че вие сега ще преминете от въздържане към гласуване “за”, защото тези гласувания са символни. Те са изключително важни, те показват цивилизационно отношение – къде се намираме в света, в демократичното пространство. Там ли сме, или не сме там? Моля ви, гласувайте “за”! Не се поддавайте на други внушения! Недейте заради малки интереси, за това кой какво ви е казал, примерно от “Атака”, да не смеете да промените вота си. Гласувайте “за”!
Това е правилното действие! Това е демократичното действие, а не действие с оглед интереса. Действие с оглед интереса – не е демокрация!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за включване в програмата за тази седмица – Проект на декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани.
Гласували 158 народни представители: за 42, против 37, въздържали се 79.
Предложението не е прието.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 1 от ПОДНС внасяме проект за декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани.
Молим, проектът за декларация да бъде предоставен за разглеждане и приемане съгласно установения ред

София, 27. 10. 2009 г.

Народни представители:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ДЕКЛАРАЦИЯ
Осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани

Ние, народните представители от XLI Народно събрание,

Заявяваме:

1. Осъждаме категорично асимилационната политика на тоталитарния комунистически режим спрямо мюсюлманското малцинство в Република България, включително и т.нар. Възродителен процес.

2. Обявяваме прогонването на 400 000 български граждани от турски произход през 1989 г. за форма на етническо прочистване, извършено от тоталитарния режим.

3. Призоваваме българското правосъдие и Главния прокурор на Република България да възобновят делото срещу виновниците за т.нар. Възродителен процес. Опитът той да се покрие с давност прехвърля вината от конкретните виновници върху целия български народ.

София, 27. 10. 2009 г.

Народни представители:

М О Т И В И

Изминаха повече от двадесет години от Възродителния процес. Досега българските институции не са осъдили асимилационната политика и прогонването на български граждани от турски произход от тоталитарния режим в България.
България, която вече трета година е член на Европейския съюз, макар и с такова голямо закъснение, е необходимо да заяви чрез българския парламент ясната позиция на осъждане на беззаконието при провеждането на т.нар. Възродителен процес.
Важна роля при подобно действие може и трябва да изпълнят българското правосъдие и Главния прокурор на Република България. Нужно е да се възобнови делото срещу виновниците за този насилствен тоталитарен акт, който по същество представлява етническо прочистване. За вината на конкретните отговорни лица не бива да има давност.

София, 27. 10. 2009 г.

Народни представители:

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...
Атанас Атанасов: Главният секретар Живко Коцев трябва да...
„ГЕРБ и ДПС искат Живко Коцев извън МВР. Те са си поставили за задача да си осигурят...