Валентин Любенов Павлов

Към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

Относно брой на социални домове за хора с психични увреждания над 18 години на територията на Република България

Статут: Неотговорено

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

Относно брой на социални домове за деца със специфични потребности от 0 до 18 години на територията на Република България

Статут: Неотговорено

Към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Относно застъпването в учебната програма на българските училища православното християнство и религията

Статут: Неотговорено

Към Петър Москов, Министър на здравеопазването

Относно извършени проверки на НЗОК и РЗОК за изпълнение на специализирана извънболнична дентална помощ за 2015 г

Статут: Неотговорено

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Относно в кои училища на територията на община Ковачевци има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Относно в кои училища на територията на община Радомир има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица

Към Петър Москов, Министър на здравеопазването

Относно брой прекратени договори с изпълнители на специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП)

Към Петър Москов, Министър на здравеопазването

Относно брой прекратени договори с изпълнители на първична извънболнична дентална помощ (ПИДП)

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Относно кои училища на територията на община Земен има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица

Петър Москов, Министър на здравеопазването

Относно извършени проверки на НЗОК и РЗОК за изпълнение на първична извънболнична дентална помощ за 2015 г

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Относно кои училища на територията на община Брезник има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Относно кои училища на територията на община Трън има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Относно кои училища на територията на община Перник има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица