Парламентарни

Програма РБ

ПРАВОСЪДИЕ И СИГУРНОСТ СЪД И ПРОКУРАТУРА СЪД И ПРОКУРАТУРА Цел: Реформа в съдебната система, която да гарантира независимост на съда, освободена

С П О Р А З У М Е Н И Е

Проект С П О Р А З У М Е Н И Е ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ МЕЖДУ ПП “ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА