Национално събрание

Политически позиции на I НС на ДСБ

1. Председателят да регистрира партията за парламентарните избори с името й – Демократи за силна България. 2. Националните и общински ръководства