Синята коалиция иска намаляване на ДДС върху лекарствата

Иван Костов: Уважаема госпожо председател, колеги народни представители! Вземам думата, за да призова мнозинството да подкрепи направените предложения от Синята коалиция за въвеждане на данъчна ставка 7 на сто за доставка на лекарствени продукти, учебници и учебни помагала.
Първо, по отношение за лекарствата. Искам много ясно да кажа от тази трибуна, че до 2001 г. нямаше данък добавена стойност за лекарствата. Той беше въведен от правителството на НДСВ и ДПС, от Симеон Сакскобургготски и тогава срещна съпротивата на Българската социалистическа партия, доколкото си спомням. Тоест, този данък беше въведен в едни времена наистина на добра икономическа конюнктура.
Необяснимо ви е защо точно ние предлагаме намаляването му. Искам да обърнете внимание, че това е антикризисна по същество мярка. Намаляването на данък добавена стойност за лекарствата, при което сумарният, чистият му ефект върху бюджета, нетният е около 50-60 млн., е силна подкрепа за бедните хора, за хората, които са в трудно материално положение, за пенсионерите. Най-големите консуматори на лекарства са пенсионерите и бедните хора. За съжаление по-бедните хора боледуват по-често. Затова свалянето на данъка върху добавена стойност е един вид подкрепа и то в разходи, които са ключово значими за тези хора.
Вие казвате така: “Да, но това ще подкрепии богатите, ще им даде възможност да си купуват повече лекарства”. В бюджета на заможния човек относителният дял на лекарствата е нищожен, разходите за лекарствата са нищожни, защото бюджетът на заможните семейства е голям. Но относителният дял на лекарствата в бюджета на бедния човек е много висок, защото бюджетът е малък, а лекарствата са нещо, от което не може да се пести. Не може да не си вземаш лекарствата, защото се обричаш, скъсяваш си живота. В този смисъл такъв акт ще бъде разбран и приветстван от всички хора, ще се разбере като голяма, дълбока и сериозна грижа. От една страна, ние наистина трябва да помагаме на икономиката да излезе от кризата, от друга страна, трябва да се протегне ръка на хората в най-трудно положение, които ще изпаднат в още по-трудно положение, защото на същия този пенсионер, който всички можем да си представим, синът или дъщеря му вероятно ще загубят работата си в следващите месеци. Как ще му помагат да си оправи въпроса с лекарствата?
Много ви моля, преценете това нещо! Предлаганото от Синята коалиция е мярка, насочена не срещу икономическата стабилност, а решаваща може би най-важния и болезнен въпрос.
Второ, призовавам ви да подкрепите и мярката за скъсяване на срока за възстановяване на данъка върху добавената стойност. Всички обещавахме това, и вие го обещавахте преди изборите. Скъсяването на срока за възстановяването на данъка върху добавената стойност е изключително силна антикризисна мярка по следната причина. В последните месеци стремително се натрупват под влияние на кризата просрочия на задължения между фирмите, нарастват непрекъснато просрочията и на банковите кредити. Намаляват парите в икономиката, живите пари в икономиката намаляват вследствие на кризата.
Ние предлагаме увеличаване на скоростта на обръщение, не нещо друго, увеличаване скоростта на обръщение на парите, които се затварят в данъка върху добавената стойност. Увеличената скорост на обръщение ще помогне да се противодейства на нарастващите просрочия между фирмите. Това е сърцевината на онова, което предлагаме. Какво ще се случи, ако тези просрочия продължат да ескалират? Много просто, цялата икономика ще се запуши. Това е ефектът, предполагам, нежелан от никого. И тогава при запушена икономика започват фалити.
Трябва да чуете ужасно сериозната прогноза, която правят банковите наблюдатели от чужбина. Очакват 20% от българските фирми да фалират заради просрочията. Затова пак ви моля: преценете още един път и подкрепете тези предложения! Благодаря ви.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегите, които поставиха въпросите.
По първия въпрос, няма да дадем пресконференция. Обсъждаме сериозни неща, не за да упражняваме натиск или правим политика. Това не е популизъм, това е записано в нашата предизборна програма. Това, което предлагаме, сме говорили на хората, за да ни изберат. В този смисъл няма да постъпим некоректно към мнозинството.
Но аргументът, че намаляването на данък върху добавената стойност няма да повлияе върху крайната цена на лекарствата е абсолютно несъстоятелен предвид точно това, което тук от вчера се говори непрекъснато. Това са най-регулираните цени. Няма къде да избягат цените. Те са най-сериозно наблюдавани и най-регулирани. В този смисъл би трябвало да подозираме, че регулацията на цените излиза от строя, за да не се отрази. Аз нямам основание да подозирам това.
Второ, прави се политика чрез разходите и тя се нарича разходна политика. Прави се политика чрез фиска и тя се нарича фискална политика. Фискална политика на насърчаване на туризма е направена с липсата на данък добавена стойност. А сега, ако сме честни, трябва да кажем, че тази мощна фискална политика за насърчаване на туризма доведе до хипертрофирано развитие на българския туристически отрасъл и до стотици продаващи се в момента хотели и по Черноморието, и по планинските ни курорти. Защото имаше прекомерно силно насърчаване през фиска. Това означава обаче, че може да се направи фискална политика през намаляване на данъка, защото това показва, че ефикасността на полезно действие по отношение на крайните получатели на ефекта – пенсионерите и социално слабите хора, ще бъде наистина силен, ще бъде резултативен. Тоест, ще има резултат от това действие.
Не ви съветвам обаче да разчитате на това, че ще направите това нещо между първо и второ четене ако отхвърлите нашето предложение на първо четене. На какво основание ще го направите? Добре, нека срокът да не е 10 дена, нека се проведе сериозен дебат, нека да е малко по-дълъг, нека се намери компромис, нека се намери по-добър баланс. Но трябва да се подкрепи решението, за да стане възможно да се намери по принцип, може би не точно това, но по-балансирано решение. Ако вие го отхвърлите на първо четене, на какво основание ще правите тази промяна? Затова в този смисъл настояваме, ако изобщо държите да реализираме това нещо, да стане сега.
На третия колега искам да кажа следното. Най-скъпата политика на бюджета е разходната. Най-скъпата. Защото трябва да събереш пари и след това да ги изразходваш, да ги фокусираш точно към тия, които се нуждаят. Това винаги става по най-сложния възможен начин.
Ако се случи това, което предупреждават чуждестранните банки и ние видим 20% фалити на български фирми в условията на развиваща се криза, разходната политика след това ще бъде невъобразимо по-скъпа от ефекта на ускореното връщане на данъка добавена стойност, който ние ви предлагаме. Защото ускореното връщане на данъка означава, че ще има ускорен оборот. Когато върнете на една фирма по-рано, тя ще задължи своите задължения към друга фирма. Другата фирма ще погаси своите. И така целият оборот в страната се ускорява. Ефектът в никакъв случай няма да бъде отрицателен. Напротив, ще спасите една значителна част от тези фирми, които иначе могат да фалират. И след това, като фалират, вие да търсите пари, да търсите как да помагате на тези хора да оцелеят, наистина е много неразумна политика. Благодаря ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...