Kомисията по Образование и Наука представя резултати от работата си

Драги съмишленици, Комисията по Образовние и Наука към ДСБ възобнови своята дейност. Тя работи активно от няколко месеца и започва да предлага интересни решения на наболелите проблеми в училищното и висшето образоавние, както и в науката.
Комисията предлага на вашето внимание два документа, които служат за основа на работата ѝ. В тези документи са описани целите на реформата в областта на науката и образованието, които ДСБ предлага, както и принципите, върху които изграждаме политическите предложения в тази сфера. За да бъдат тези документи наистина на Демократи за силна България, а не само на експертната комисия, молим за Вашето съдействие. Дайте ни Вашето мнение за предложените документи, както попълните нашата онлайн анкета. Ще ви отнеме само няколко минути.