ИЗБОР НА ДАРЕНИЕ

Благодарим Ви за желанието да подпомогнете споделените ни каузи и ценности и нашата независимост в борбата за тях! С бутоните по-долу можете да дарите предпочитаната от вас сума, а ние ще направим всичко по силите ни тя да се превърне в една от най-разумните ви инвестиции.

Още веднъж благодарим за подкрепата!

Ще се свържем с вас за да Ви информираме относно подробностите за Вашето дарение и да Ви държим в течение за какво да бъде изразходвано.

За превод директно по банкова сметка:

“Юробанк България” АД

Iban: BG24BPBI79401062510301

Bic: BPBIBGSF

Получател: Политическа партия „Демократи за силна България“