Годишен финансов отчет 2017 г.

Лични дарения 2017 г.

Декларации за произхода на средствата на лицата направили лични дарения през 2017 г.

Отчет за приходи, разходи и поети задължения на КП “Нова Република”

През 2017 г. ПП “Демократи за силна България” е работила със следните социологическите агенции:
-“Екзакта Рисърч груп” ЕООД
-“Изследователски център Тренд” ООД