Велико Търново

Да променим правилата

Трябва да променим правилата. Сегашният модел на управление произвежда корупция. Правилата за бизнес у нас са умишлено сложни, неразбираеми и нагласени,