Образование и наука

Kомисията по Образование и Наука представя резултати от работата си

Драги съмишленици, Комисията по Образовние и Наука към ДСБ възобнови своята дейност. Тя работи активно от няколко месеца и започва да предлага интересни решения на наболелите проблеми в училищното и висшето образоавние, както и в науката. Комисията предлага на вашето внимание два документа, които служат за основа на работата ѝ. В тези документи са описани…

Read More