Икономика

Иван Костов за НАТО и Русия – Колебанията на България

Изборът НАТО Една стара шега описва целите на НАТО така: Алиансът съществува, за да държи Русия вън, Америка вътре (и в двата случая се има предвид Европа), а Германия долу (за да не се възроди нацизмът). До ден днешен НАТО изпълнява блестящо мисията си. Първо спомогна за възстановяването на Германия, превърнала се в един от…

Read More

Икономическо развитие и външна политика на България

Eвропа беше мечта на протестиращите демократи още на първите софийски митинги, през 1989-1990 г. Тя се превърна в кауза на българските реформатори, а впоследствие – и на цялото общество. Нека посочим откровено, още в самото начало, че външнополитическата реформа означава геополитическа преориентация на Р. България от Русия към НАТО и ЕС. Тази драматична промяна срещна…

Read More

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Eвропа беше мечта на протестиращите демократи още на първите софийски митинги, през 1989-1990 г. Тя се превърна в кауза на българските реформатори, а впоследствие – и на цялото общество. Нека посочим откровено, още в самото начало, че външнополитическата реформа означава геополитическа преориентация на Р. България от Русия към НАТО и ЕС. Тази драматична промяна срещна…

Read More

Евдокия Манева за неоползотворените възможности на българската икономика

Неоползотворените възможности на българската икономика се обуславят от два основни фактора: · Лошо управление – корупция, сива икономика, партийна намеса в бизнеса и разпределението на публичните финанси, отсъствие на нормална конкурентна среда, отсъствие на върховенство на закона; · Непознаване и подценяване на ресурсните възможности на страната. Устойчивият икономически растеж е остаряла концепция, тя трябва да…

Read More

Евгени Чачев за регионалната политика на ДСБ

ДСБ ще прави регионалнаполитика подчинена на Национална антикризисна стратегия на България, която се нуждае от национално съгласие. Първият ни приоритет е максимално усвояване на еврофондовете. За целта: · Ще потърсим персонална отговорност от политиците и администраторите, виновни за лишаването на страната ни от огромни финансови средства на ЕС; · Ще създадем обществена нетърпимост към всяка…

Read More

Радан Кънев за социалната политика на ДСБ

Осигурителната политика не дава справедливи условия за живот на пенсионерите и трудоустроените. Трудова политика досега не създава реална заетост и здрава конкуренция на пазара на труда, не преодолява лошите условия на труд и не се справя с основните спирачки пред заетостта – корупцията и непосилна регулация. Социалната политика не преодолява демографската криза и не гарантира…

Read More

Димитър Бъчваров за антикризисната политика на ДСБ

Изправени сме под ударите на две кризи. Вътрешна, породена от некомпетентното управление, което разруши доверието към България и ни лиши от безвъзмездната помощ на Европа и външна, която оскъпява кредита, свива експорта, ограничава притока на валута и увеличава безработицата. Сумарният им ефект ще бъде непосилен. Спасението на страната изисква национален консенсус за спазване на европейските…

Read More