Външна политика

Иван Костов: България няма програма за икономически растеж

Споделяте ли тази оценка? Всеки иска да отчита добри резултати. Хората може би са забравили, затова нека да напомним какво завариха управляващите. На първо място, те завариха лева като сигурна и стабилна валута. На тази основа беше възстановено доверието в националната фискална и банкова система. Това не е заслуга на правителството на НДСВ. Заслугата е,…

Read More

„Българският етнически модел“

Заклинанието „български етнически модел“ произтича от страховете ни, породени от насилственото изселване на българските турци. Страховете от етническата омраза, подсилени от войните в Западните Балкани се познават и използват от ръководството на ДПС. В случай на нужда на българските турци се казва, че мнозинството пак ще им сменя имената и ще ги изселва, а на…

Read More

Русия и нашата сигурност

Две илюзии се споделят в българската външна политика. Първата, че НАТО и ЕС могат да ни защитят от слабостите на собствената ни демокрация. И втората, че нашият принос е да сме мост на Русия към Запада. Първата се споделя от правителството и мнозинството, а втората от президента и БСП. И двете илюзии са вредни. Първата…

Read More

Ирак, националната сигурност и българските интереси (Опитът от Косовската криза)

От България е поискана подкрепа за военни действия срещу Ирак. По тази тема почти няма дебат, въпреки че отговорът на управляващите, какъвто и да е той, ще въздейства силно върху националната сигурност и ако тяхната позиция и действия не са на висота, могат да предизвикат вътрешна криза. Наистина сега няма парламентарен лидер, който да поведе…

Read More