Външна политика

“Българският етнически модел”

Заклинанието “български етнически модел” произтича от страховете ни, породени от насилственото изселване на българските турци. Страховете от етническата омраза, подсилени от

Русия и нашата сигурност

Две илюзии се споделят в българската външна политика. Първата, че НАТО и ЕС могат да ни защитят от слабостите на собствената