Общи

УСТАВ НА ПАРТИЯ „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“

I. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И СИМВОЛИ Демократи за силна България (ДСБ) е политическа партия със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к.1000, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 18. ДСБ е дясна политическа партия, за която политическата и икономическата свобода и демокрацията са основни ценности. За нас демокрацията, освен парламентарна форма на управление, е светоглед,…

Read More

Сувенири

След Деветото Национално събрание на ДСБ на 30.06.2012 г. състават на Националния арбитраж е следният: председател (Антония Романова), заместник-председател (Лиляна Пиперкова) и четирима членове (Милка Банкова, Виолета Личева, Вергиния Банова и Станислав Йордански). След Осмото Национално събрание на ДСБ на 26.11.2011 г. състават на Националния арбитраж е следният: председател (Антония Романова), заместник-председател (Лиляна Пиперкова) и…

Read More

Документи

Скъпи приятели и съратници, Посрещаме своето V-то Национално събраниев преддверието на икономическа криза; с нетърпимо недоверие към България и компрометирано европейско членство; с „прекалено“ корумпирани и некомпетентни управници; сред нахлуваща въввластта мафия. Подготовката ни за изборите След ІV-то Национално събрание проведохме две Национални съвещания с общинските председатели на 1-2.12.2007 г. във Велинград и на 7-8…

Read More

ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД на Председателя на ДСБ Иван Костов пред III Национално събрание

Ще започна с цитат от устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към МС (известен повече като БОРКОР): „Центърът прилага Комплексния модел за противодействие на корупцията и организираната престъпност БОРКОР, чрез използване на утвърдените стандарти на Федерална република Германия, както и посредством специално разработени за Комплексния модел БОРКОР методи…

Read More

Правила за дарения

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ С МЕСТНИТЕ СТРУКТУРИ НА ДСБ, ВИЖ МЕНЮТО ВЛЯВО! Основна структура на партията е общинската организация, която се състои от всички членове на територията на общината. Органи на управление там са Общинското събрание и Общинското ръководство. В общини, които имат районно деление (в момента това са Столичната община, община Пловдив и община…

Read More

Символи

Регистрираните делегати на IV Национално събрание са 775 души или 79% от определената квота. Легитимни решения се взимаха с 388 гласа. ……………………………………………… По направеното предложение за промени в устава се отчетоха следните резултати: Гласували „ЗА“ – 670 гласа Гласували „ПРОТИВ“ – 15 гласа „Въздържали се“ – 15 гласа. Предложението се приема. ……………………………………………… По направеното предложение…

Read More

Направи дарение

Националното ръководство е висш орган на партията в периода между Националните събрания. Неговите решения по чл. 17 и чл. 18 от Устава са задължителни за членовете, структурите и ръководствата на партията. Националното ръководство се състои от председател, заместник-председатели и членове, общо от 7 до 12 души, избрани от Националното събрание за срок от четири години.…

Read More

ЛОГО на ДСБ

IV-то Национално събрание на ДСБ, проведено на 21 юли 2007 г. в зала „България“ в София, прие следните промени в Устава на партията: §1. В Чл.9 се създава нова ал.4: „(4) Председателите на общинските организации заедно с членовете на Националното ръководство и Парламентарната група участват в Националното съвещание на общинските и районни председатели на партията.“…

Read More

За физически лица

Делегати на Националното събрание по право са: членовете на Националното ръководство на партията, както и народните представители от Парламентарната група, които са членове на партията; председателите на общинските (районните) организации, както и председателите на общинските организации в общини с районно деление. Делегатите на Националното събрание действат в съответствие със своята съвест и убеждения. Националното събрание…

Read More

Кандидати на Синята коалиция за Евроизбори 2009

Иван Костов бе издигнат отново за Председател на партията и бе избран от Националното събрание със 726 гласа „за“, 10 гласа „против“ и 18 „въздържали се“. По негово предложение, членовете на Националното ръководство не бяха гласувани „ан блок“, а за всяко едно от предложенията делегатите даваха одобрението си поотделно. Четиримата кандидати с най-висок резултат станаха…

Read More