Прочетете

Георги Господинов: Светът е в своята есен

Изминаха 12 години от „Естествен роман“. Правилният момент за написването на втори роман ли изчаквахте, или причината за това разстояние между двете книги е друга? – През тези 12 години издадох сигурно десетина книги – поезия, един графичен роман, сборникът „Аз живях социализма“, „Инвентарна книга на социализма“, пиеси, всякакви жанрове. Не съм мислил в срокове…

Read More

„Никаква отсрочка“- в.“Работническо дело“ 30.11.1989г.

Непосредствен подтик да поискам думата е „кръглата маса“: „Състояние и проблеми на българската икономика“, излъчена по Българската телевизия в петък, 24.IX., вечерта. Участващите в нея видни български икономисти се обединиха около становището, че на страната е нужна стабилизационна програма. Стабилизационна програма или радикални реформи? Това е въпросът, който сега концентрира в себе си непосредствените и…

Read More