ДСБ в медиите

Комисията за Глеб Мишин ще проверяват близо 4000 съмнителни преписки за българско гражданство

Да бъдат изслушани членовете на Съвета по българско гражданство към Министерството на правосъдието, зам.-министъра на правосъдието, директора на дирекция “Българско гражданство”,