Устав документи

Национално събрание

Делегати на Националното събрание по право са: членовете на Националното ръководство на партията, както и народните представители от Парламентарната група, които са членове на партията; председателите на общинските (районните) организации, както и председателите на общинските организации в общини с районно деление. Делегатите на Националното събрание действат в съответствие със своята съвест и убеждения. Националното събрание…

Read More

Вътрешнопартиен защитник (омбудсман)

Демократи за силна България въведе нова за страната институция във вътрешнопартийната си структура – вътрешнопартийният защитник или омбудсман. Той може да се застъпва пред ръководните органи, арбитража, когато се засягат или нарушават правата на всеки член на партията. В своята дейност вътрешнопартийният защитник е независим и се подчинява само на Конституцията и законите на страната,…

Read More

Местни структури

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ С МЕСТНИТЕ СТРУКТУРИ НА ДСБ, ВИЖ МЕНЮТО ВЛЯВО! Основна структура на партията е общинската организация, която се състои от всички членове на територията на общината. Органи на управление там са Общинското събрание и Общинското ръководство. В общини, които имат районно деление (в момента това са Столичната община, община Пловдив и община…

Read More

Правила за представяне и определяне на кандидатите на ДСБ за изборите за национален парламент

НР на ДСБ определя следния Регламент на регионалните заседания: Регламент на Заседанията 1. Регионалните координатори на ДСБ организират и провеждат Заседанието. На него, при равни условия, предлагат на делегатите лицата, одобрени от Комисията за подбор и подготовка на кандидати за изборни длъжности иинформират делегатите за източниците на номинациите им и биографични данни за тях. 2.…

Read More

Правила за представяне и и определяне на кандидатите на ДСБ за евроизборите

Представянето и определянето на кандидатите на ДСБ за евроизборите е напълно открито за обществеността и справедливо за всеки кандидат. Националното ръководство, Националният предизборен щаб и регионалните координатори са безпристрастни и коректни към кандидатите. Националното ръководство представя кандидатите с техните биографии на национална пресконференция. Кампанията за определянето на кандидатите за евролистата се представя на сайта на…

Read More

Правила за представяне и определяне на кандидатите на ДСБ за Евроизборите

Представянето и определянето на кандидатите на ДСБ за евроизборите е напълно открито за обществеността и справедливо за всеки кандидат. Националното ръководство, Националният предизборен щаб и регионалните координатори са безпристрастни и коректни към кандидатите. Кампанията за определянето на кандидатите за евролистата се представя на сайта на ДСБ http://www.dsb.bg. НПЩ предоставя еднакъв обем информация на кандидатите и…

Read More

ПРАВИЛНИК №6 за определяне на кандидатите за европейски депутати на Демократи за силна България

1. Издигане 1.1. Кандидат за европейски депутат в листата на ДСБ може да е всеки член и регистриран симпатизант на партията, както и всеки български избирател, споделящ Устава и програмните документи на ДСБ и отговарящ на изискванията за членство. 1.2. Всеки член, орган и структура на партията могат да предлагат кандидати за европейски депутати. 2.…

Read More

ПРАВИЛНИК №5 за определяне на кандидатите за народни представители на Демократи за силна България

1. Издигане 1.1. Кандидат за народен представител в листата на ДСБ може да е всеки член и регистриран симпатизант на партията, както и всеки български избирател, споделящ Устава и програмните документи на ДСБ и отговарящ на изискванията за членство. 1.2. Всеки член, орган и структура на партията могат да предлагат кандидати за народни представители. 2.…

Read More

ПРАВИЛНИК №4 за финансиране дейността на Демократи за силна България

1. Общи положения 1.1. Настоящият правилник урежда реда и начина за финансиране на дейността на партия „Демократи за силна България“, източниците на финансиране, разпределението на средствата по структурите на партията, реда за извършване на разходи, документиране на приходите и разходите и въвеждане на унифицирана система за отчетност и контрол в национален мащаб. 1.2.1. Към Националното…

Read More