Устав документи

Устав на ПП ДСБ

I. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И СИМВОЛИ Демократи за силна България (ДСБ) е политическа партия със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к.1000, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 18. ДСБ е дясна политическа партия, за която политическата и икономическата свобода и демокрацията са основни ценности. За нас демокрацията, освен парламентарна форма на управление, е светоглед,…

Read More

Правилници на ДСБ

Пакет с правилници, одобрени на ИС 28.05.2016г. Пакетът включва: – Правилник за дейността на Главния секретар ПП ДСБ – Правилник за изчисление на квоти и принципи за формиране на Областните съвети на ПП ДСБ – Правилник за финансиране на дейността на ПП ДСБ

Read More

Договор за силна България (2005 г.)

Срещу вашия глас на изборите днес поемаме следните задължения: 1. Да върнем смелостта, решителността и компетентността в политиката. 2. Да създадем предпоставки за удвояване на доходите чрез ускоряване на икономическия растеж. 3. Да насърчаваме всички предприемчиви и работливи българи чрез намаляване на данъците и осигуровките и общо съкращаване на преразпределителната роля на държавата. 4. Да…

Read More

Програма на Синята коалиция – 2009

Изтегли във формат .pdf цялата програма на Синята коалиция 1. Икономическа политика срещу кризата 2. Върховенството на закона – постижима цел 3. Българската природа – гарант за качество и висок стандарт на живот 4. Здравеопазването – качествено и солидарно 5. Образованието – модерно и конкурентоспособно 6. Земеделието – с европейски правила 7. Природосъобразно стопанисване и…

Read More

Национална сигурност и външни отношения

Днес България е член на НАТО и приключва преговорите за присъединяване към ЕС. Тази голяма победа на българските демократи изисква нова политика на сигурност и външни отношения, която да гарантира интересите на всеки български гражданин и да утвърди силна България в обединена Европа. Това означава реформирани сили за вътрешен ред и сигурност и армия с…

Read More

Смело и решително отстояване на националните интереси

Политиката на Тройната коалиция в областта на енергетиката нанесе тежки вреди на страната и доведе до: – пълна енергийна обвързаност с Русия чрез договори за високорискови и скъпоструващи мегаломански проекти и за доставки на енергийни ресурси; – предсрочно прекратяване на изгодния за България договор от 1998 година за доставка на руски природен газ; – изоставане…

Read More

Национално ръководство

Националното ръководство е висш орган на партията в периода между Националните събрания. Неговите решения по чл. 17 и чл. 18 от Устава са задължителни за членовете, структурите и ръководствата на партията. Националното ръководство се състои от председател, заместник-председатели и членове, общо от 7 до 12 души, избрани от Националното събрание за срок от четири години.…

Read More