Тематични клубове

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Национален Юридически клуб към политическа партия “Демократи за силна България” Ние, учредителите на Национален юридически клуб към политическа

За нас

Национален клуб на жените към ПП ДСБ е създаден по инициатива на Националното ръководство на партията на Изпълнителен съвет, проведен на

Контакти

email: women@dsb.bg Адрес: бул. Витоша № 18, 1000 гр. София

Учредителна декларация

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ на “Национален клуб на жените” в ПП “ДСБ” Дефиниции Абревиатура Значение ПП Политическа партия Партията ПП “ДСБ” ДСБ Демократи

Правилник

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА ЖЕНИТЕ” КЪМ ПП “ДСБ” I. Общи