Тематични клубове

Кръгла маса – „Стара София“, паметници на културата

На 10.12.2016 г. в София се проведе Кръгла маса, иницииранa и организиранa от Национален клуб на жените към ДСБ. Експерти и граждански организации обсъждаха и предлагаха решения по темата за опазването на културно-историческото наследство. Целта на срещата бе да обедини и насочи експертизата и енергията на всички заинтересовани към осъзнаване на стойността и значението на…

Read More

Гала вечер по повод учредяването на Национален клуб на жените към ДСБ

На 17 септември се проведе първата Национална среща на Национален клуб на жените към ДСБ. Присъстваха жени от цялата страна, между които има и такива, които не са членове на Демократи за Силна България. Официално учредихме Националния клуб и приехме учредителните документи. Избрахме и ръководството на организацията с председател Цецка Бачкова и зам.-председатели – Жени…

Read More

За нас

Национален клуб на жените към ПП ДСБ е създаден по инициатива на Националното ръководство на партията на Изпълнителен съвет, проведен на 28 май 2016г. и е клуб с тематичен характер, национален обхват и специфични политики. Основната цел на клуба е да работи за по-пълноценно и ефективно използване на потенциала и талантите на жените в политическия…

Read More

Учредителна декларация

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ на „Национален клуб на жените“ в ПП „ДСБ“ Дефиниции Абревиатура Значение ПП Политическа партия Партията ПП „ДСБ“ ДСБ Демократи за силна България ПП „ДСБ“ Политическа партия „Демократи за силна България„ Клуба/ -ът „Национален клуб на жените“ в ПП „ДСБ“ „Граждански съвет“ Жени от гражданската квота, симпатизиращи и подкрепящи Националния клуб на жените в…

Read More

Правилник

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА ЖЕНИТЕ“ КЪМ ПП „ДСБ“ I. Общи положения Чл. 1. (1) Организацията на жените към ПП ДСБ, наричана по-долу за краткост Клуба, е създадена съгласно Устава на ПП ДСБ и чл. 20, ал. 2 от Закона за политическите партии. (2) Националният…

Read More