Национален клуб на жените към ДСБ

Контакти

email: women@dsb.bg Адрес: бул. Витоша № 18, 1000 гр. София

Учредителна декларация

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ на “Национален клуб на жените” в ПП “ДСБ” Дефиниции Абревиатура Значение ПП Политическа партия Партията ПП “ДСБ” ДСБ Демократи

Правилник

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА ЖЕНИТЕ” КЪМ ПП “ДСБ” I. Общи