Национален клуб на жените към ДСБ

Контакти

Телефон за връзка: 359 893 306 385 email: women@dsb.bg Адрес: бул. Витоша № 18, 1000 гр. София

Read More

Учредителна декларация

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ на „Национален клуб на жените“ в ПП „ДСБ“ Дефиниции Абревиатура Значение ПП Политическа партия Партията ПП „ДСБ“ ДСБ Демократи за силна България ПП „ДСБ“ Политическа партия „Демократи за силна България„ Клуба/ -ът „Национален клуб на жените“ в ПП „ДСБ“ „Граждански съвет“ Жени от гражданската квота, симпатизиращи и подкрепящи Националния клуб на жените в…

Read More

Правилник

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА ЖЕНИТЕ“ КЪМ ПП „ДСБ“ I. Общи положения Чл. 1. (1) Организацията на жените към ПП ДСБ, наричана по-долу за краткост Клуба, е създадена съгласно Устава на ПП ДСБ и чл. 20, ал. 2 от Закона за политическите партии. (2) Националният…

Read More