Позиции на Националното ръководство

Резолюция на Разширения Изпълнителен съвет на ДСБ

1. ДСБ призовава членовете и симпатизантите си да гласуват по съвест на втория тур на президентските избори. 2. След изтичане на споразумението за РБ и политическото изчерпване на коалицията, ДСБ няма да подпише ново споразумение с партии участващи в сегашното правителство. 3. ИС възлага на Националното и Областните ръководства на партията да започнат интензивна работа…

Read More

Резолюция На Разширения Изпълнителен Съвет на ДСБ

1. ДСБ призовава членовете и симпатизантите си да гласуват по съвест на втория тур на президентските избори. 2. След изтичане на споразумението за РБ и политическото изчерпване на коалицията, ДСБ няма да подпише ново споразумение с партии участващи в сегашното правителство. 3. ИС възлага на Националното и Областните ръководства на партията да започнат интензивна работа…

Read More

Резолюция На Разширения Изпълнителен Съвет на ДСБ

1. ДСБ призовава членовете и симпатизантите си да гласуват по съвест на втория тур на президентските избори. 2. След изтичане на споразумението за РБ и политическото изчерпване на коалицията, ДСБ няма да подпише ново споразумение с партии участващи в сегашното правителство. 3. ИС възлага на Националното и Областните ръководства на партията да започнат интензивна работа…

Read More

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В БЪЛГАРИЯ И СПЕШНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕФОРМИ

1. Финансовото осигуряване на елитния спорт е в дисбаланс със спорта за всички.За елитен спорт през последните 4 години планираното държавно финансиране е 170 869 783 лв, от които 91 724 346 лв за олимпийска подготовка. За ученически спорт и спорт в свободното време – 49 056 890 лв. Съотношението е 3,5:1в полза на елитния…

Read More

България, като член едновременно на ЕС и НАТО, да преговаря от позиция на силата и националния си интерес

1. ДСБ изразява загриженост от непоследователните позиции и послания на българското правителство в настоящата международна ситуация, в която България е изправена пред сериозни рискове: разконцентриран ЕС, блокирана от изборите външна политика на САЩ и доминиращ агресивен натиск от страна на Русия и Турция. 
 2. Опасно е в такъв момент българската политика да се изразява…

Read More

Позиция на Националното ръководство на Демократи за Силна България

След провала на съдебната реформа на 09.12.2015г., България изпадна в политическа криза. Тя се дължи на провала в налагането на върховенство на закона и провеждането на ефективна борба с политическата корупция. За разлика от съседна Румъния, България не изгради работещ антикорупционен модел и рязко изостана от северната ни съседка в сферата на икономическото развитие доходите…

Read More

Позиция на ДСБ относно политиките, свързани с охраната на границите на РБ България и ЕС.

Днес на пресконференция, дадена от заместик-председателя на партията-ген.Атанас Атанасов и депутата Борис Станимиров, от ДСБ настояха за предприемане на спешни мерки по въпросите свързани с охраната на държавната граница. Ген.Атанасов изрази съмненията си, че не се върши достатъчно в посока превенция и предотвратяване на „каналите“ за трафик на нелегални мигранти. Според ДСБ политиката на МВР…

Read More

ДЕКЛАРАЦИЯ по повод отказът за участие на Национална компания „Железопътна инфраструктура“

ДЕКЛАРАЦИЯ по повод отказът за участие на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с проект за реконструкция и модернизация на жп линията от Видин до Медковец по Механизма за свързване на Европа Политическа партия „Демократи за силна България“ изразява категорично несъгласие с обявения от НКЖИ отказ от участие на България в „Механизма за свързване на Европа (МСЕ,…

Read More

ДСБ поздравява всички българи по случай 22 септември – Деня на Независимостта. Нека развиваме страната си свободна и независима, каквито винаги са били идеалите на българския народ.

ДСБ поздравява всички българи по случай 22 септември – Деня на Независимостта. Нека развиваме страната си свободна и независима, каквито винаги са били идеалите на българския народ.

Read More

Решение на Националното ръководство на ДСБ

Решение на Националното ръководство на ДСБ Националното ръководство на ДСБ във връзка с резолюцията на 9-тото Национално събрание на партията, определи следния Национален предизборен щаб: Председател: Веселин Методиев Заместник-председатели: Асен Агов – за северозападен район; Атанас Атанасов – за югозападен район и юридически консултаци по кампанията; Васил Тодоров – за североизточен район; Георги Караджов –…

Read More