Североизточна България

3 МИР – Варна

Председател на ДСБ – Варна Димитър Камбуров роден на 23.04.1938г.; образование – висше – медицина; професор; женен; тел.0888 203 700; Клуб

8 МИР – Добрич

Ивайло Евдокимов GSM: 0889 960 158 evdokimiv1970@abv.bg адрес: гр. Добрич, ул. Ген. Киселов 3А приземен етаж Председател на ДСБ – Добрич

18 МИР – Разград

Митко Ханчев тел.0899 874 506; е-mail:hanchevi@abv.bg Председател на ДСБ – Разград Теодор Ролев Роден на 11.07.1966 г. Образование висше – инженер,

20 МИР – Силистра

Председател и регионален кординатор на ДСБ – Силистра Неделчо Жейнов роден на 13.07.1973 г.; образование висше-учител; тел.0887 251 753; e-mail: silistra@dsb.bg

30 МИР – Шумен

Антоанета Георгиева е-mail: shumen@dsb.bg Председател на ДСБ – Шумен Тотю Тотев Роден на 22.12.1930 г; образоване висше доктор на историческите науки

28 МИР – Търговище

Клуб на ДСБ – Търговище, ул. Георги Бенковски, №7, понеделник÷петък от 14:00 до 18:00 ч. тел.: 0601/ 6 52 47, e-mail:

28 МИР – Търговище

  Председател и регионален координатор – Търговище Елена Дамянова тел. 0894 64 97 70 Клуб на ДСБ – Търговище, ул. Георги