Северна централна България

7 МИР – Габрово

Габрово ДСБ клуб гр. Габрово ул. Юри Венелин 12 приемен ден: всеки Понеделник от 17,30ч.- до 19,00ч.

11 МИР – Ловеч

Тодор Пеев Роден през 1968 г в град Велинград. Завършил СА “Д.А. Ценов” – град Свищов, специалност “Финанси”. Банков служител. Женен,

15 МИР – Плевен

Йордан Децов тел. 0885 08 41 99 Председател на ДСБ Плевен Тодор Еленков роден на 11.01.1962г. женен с две деца, образование-висше,френска

19 МИР – Русе

Ангел Ангелов GSM: 0888 938 679 Председател на ДСБ гр. Русе Teодора Константинова Родена в гр. Русе. Образование – Висше –

4 МИР – Велико Търново

Регионален координатор – Велико Търново Председател на ДСБ – Велико Търново Д-р Мавроди Калейнски Роден през 1959 г. Семеен, с две