В парламента

РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ ИС НА ДСБ

Изпълнителният съвет на ДСБ, провел се на 29.06.2019г., реши: -Благодари на всички свободни хора дали доверието си за обединението Демократична България

https://www.facebook.com/demokrati.bg/videos/1035510093279831/UzpfSTE2NjY0MTc2NjcwMTg3MDoxOTA1MTk0NzkyODQ2NTUw/

Оценка на ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ за политиката на правителството на Бойко Борисов в сектора „Обществен ред и сигурност“ за периода 2014-2016 година

Разпоредбата на чл. 105 от Конституцията на Република България очертава правомощията на Министерския съвет за осигуряване на обществен ред и националната

Резолюция на ИС на ДСБ

1. ДСБ изразява удовлетворение от рязката смяна на позицията на българския министър-председателпо отношение на нуждата от общ европейски ангажимент за справяне

Атанас Петров Атанасов

Към Бойко Борисов – министър-председател. Относно назначаване на ръководен служител в Държавна агенция “Разузнаване” Статут: Неотговорено