Парламентарен контрол

Хората не вярват на правителството

Иван Костов: Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги народни представители, от името на Парламентарната група на Синята коалиция правя това изявление, с

Въпрос от Иван Костов към министъра на регионалното развитие и благоустройството относно преодоляване на нарушения при продажба на 122 дка държавна собственост и недопускане на конфликт на интереси при одобряването на ОУП на Варна

ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър! Въпросът ми е от особен интерес както за варненци, така и за всички

Питане, зададено от народния представител Иван Иванов, относно разходите на Националната електрическа компания за проекта АЕЦ “Белене”

Преминаваме към въпроси и питания към министъра на икономиката и енергетиката господин Петър Димитров. Следва въпрос от народния представител Иван Николаев