Парламентарен контрол

Валентин Любенов Павлов

Към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Относно брой на социални

Атанас Петров Атанасов

Към Бойко Борисов – министър-председател. Относно назначаване на ръководен служител в Държавна агенция “Разузнаване” Статут: Неотговорено

Борис Борисов Станимиров

Към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Относно реставрация на комунистически символи при ремонта на Централна ЖП гара

ГЕРБ подкрепи данъчното уеднаквяване в ЕС

Господин Костов, имате възможност да развиете питането си. Иван Костов: Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, колеги народни представители! Преди