Изказвания

ГЕРБ убива конкуренцията

ИВАН КОСТОВ: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз вземам думата, за да застана на съвсем различна позиция от това, което се

Въпрос от Иван Костов към Симеон Дянков

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Следва въпрос от народния представител Иван Костов относно провеждане на стрес тестове за проектираните руски

ВСС е в тежка морална криза

ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, искам да кажа нещо по въпроса за

Ние ще подкрепим промените в Закона за дипломатическите служби, защото трябва да защитим външнополитическия курс на страната

ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Колеги народни представители, господин министър! От името на Синята коалиция заявявам, че ние ще