Законодателни инициативи

СК предлага в парламента пакет от мерки за драматично понижаване на цените на лекарствата

СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ПРЕДЛАГА ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ПРОМЯНА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА И СВАЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ 1. Преустановяване възможностите за вертикална интеграция между производител на лекарства, търговец на едро (дистрибутор) и аптека, чрез: – издаване на разрешителни само след представени доказателства за липса на собственост върху аптеките на свързани лица; – въвеждане на забрана…

Read More

Синята коалиция внесе в парламента допълнение към закона за досиетата

Екатерина Михайлова: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Костадинов! Чувствам задължение да взема думата, защото това е последният доклад, който се представя пред Народното събрание, от комисията, която избрахме 2007 г. В този смисъл моето изказване ще бъде не толкова по доклада, а по-скоро искам да кажа отношението на Синята коалиция към дейността на…

Read More

Защита на живата природа чрез Наказателния кодекс на Република България

Депутатът от Синята коалиция Иван Н. Иванов внесе предложение за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, което има за цел: • да се увеличат предвидените наказания за унищожаване на защитена територия или местообитание, за да се предотврати безнаказаното съсипване на защитената българска природа; • да се увеличат съществуващите наказания за организиране на боеве с животни…

Read More

Законопроект за изменение и допълнение на закона за горите

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Молим, законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред. София, 11. 03. 2011 г. Народни представители: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И…

Read More

Цените растат непазарно

За страни с нисък жизнен стандарт като нашата, където стоки от първа необходимост заемат основен дял от месечната издръжка, е изключително важно цената на зърното и брашното да е стабилна, заяви днес Иван Костов в кулоарите на парламента. Решението, което СК коалиция предлага, е възстановяването на стратегическия държавен резерв в закона.Това ще гарантира нуждите на…

Read More

Природата в полза на хората

Парламентарната група на Синята коалиция внесе предложения за промени в проекта на Закон за горите на Министерски съвет с цел: Да се предотвратят всякакви разпоредителни сделки и промяна на предназначението на земи и гори от горския фонд, придобити в резултат на заменките, осъществени от предишното правителство; Да не се допусне продажба на земята в защитените…

Read More