Posts by Eleonora

Общинско събрание на ДСБ-Ловеч

На основание чл.48/1/ от Устава на ПП „Демократи за Силна България“ ДСБ-Ловеч кани своите регистрирани членове и симпатизанти на Отчетно-изборно събрание на Общинската организация. Събранието ще се проведе на 10.03.2020 г. в хотел Ловеч от 17:30 ч. 

Read More

Областно събрание на ДСБ-Русе

На основание чл.48/1/ от Устава на ПП „Демократи за Силна България“ ДСБ-Русе кани своите регистрирани членове и симпатизанти на Отчетно-изборно събрание на Областната организация. Събранието ще се проведе на 27.02.2020 г. на ул. „Княжеска“ №15 от 17:30 ч. при следния дневен ред: Отчет на председателя. Политическа дискусия. Номинации и избор на нов председател и ръководство.…

Read More

Областно събрание ДСБ-Смолян

На основание чл.48/1/ от Устава на ПП „Демократи за Силна България“ ДСБ-Смолян кани своите регистрирани членове и симпатизанти на Отчетно-изборно събрание на Областната организация. Събранието ще се проведе на 21.02.2020 г. при следния дневен ред: Отчет на председателя. Политическа дискусия. Одобряване график за провеждане на общински събрания . Разни.

Read More

Общо събрание на Национален клуб на жените към ПП „ДСБ“

На основание чл. 18 от Правилника на Национален клуб на жените към ПП „ДСБ“ каним своите регистрирани членове и симпатизанти на Общо събрание при следният дневен ред: Отчет на Председателя. Политическа дискусия. Избор на председател. Избор на ръководство. Утвърждаване на предложения за политиката и дейността на клуба за период от две години. Дискусия. Разни. Събранието…

Read More

Областно събрание ДСБ-Враца

На основание чл.48/1/ от Устава на ПП „Демократи за Силна България“ ДСБ-Враца кани своите регистрирани членове и симпатизанти на Отчетно-изборно събрание на Областната организация. Събранието ще се проведе на 08.02.2020 г. в Дом на техниката, ет. 1, от 11:00 ч. при следния дневен ред: Отчет на председателя. Политическа дискусия. Номинации и избор на нов председател…

Read More

Областно събрание на ДСБ-Видин

На основание чл.48/1/ от Устава на ПП „Демократи за Силна България“ ДСБ-Видин кани своите регистрирани членове и симпатизанти на Отчетно-изборно събрание на Областната и Общинските организации при следният дневен ред: Отчет на Областният председател и Общинските председатели от 5 МИР. Политическа дискусия. Номинации и избор на Областен председател,Общински председатели и съответните ръководства. Разни. Събранието ще…

Read More