9 МИР – Кърджали

Радослав Милев

GSM: 0899 949 499

Председател на ДСБ – Кърджали

Стоян Стоянов

Роден на 29 октомври 1968 г.; завършил Машиностроене
женен с 1 дете;
GSM: 0896 610 101;
e-mail: kardjali@dsb.bg
Бул. Беломорски 70
Castrol serviz

Председател на ДСБ Ардино

Фатме Байрямова

Мобилен: 0888350422
E-mail: ardino@dsb.bg

Крумовград

Клуб на ДСБ – Крумовград, ул. Беломорска 31
E-mail: krumovgrad@dsb.bg