31 МИР – Ямбол

Председател на ДСБ Ямбол
инж. Тодор Тодоров

Роден на 27.04.1960 г. в Ямбол
Образование – висше
Женен с едно дете.
Професия – машинен инженер
GSM 0887 036 738
е-mail: t_gospodinov1@abv.bg
Skype: t_gospodinov1

ДСБ – клуб гр. Ямбол
Ул. „Александър Стамболийски“ 14
8600 Ямбол
e-mail: yambol@dsb.bg

Rегионален координатор – Ямбол

Регионален координатор: Стоян Стоянов
Email: s.s_69@abv.bg
gsm:0899 810 998

Елхово
Председател ДСБ – Елхово
Атанас Атанасов

Клуба на ДСБ – Елхово – ул. „Търговска“ 5, ет.3,
8700 Елхово
GSM: 0884 117 763

Председател на ДСБ – Стралджа

Мария Танева
Email: minko.tanev@abv.bg
gsm: 0889 156 298, 0889 040 134