3 МИР – Варна

Председател на ДСБ – Варна

Димитър Камбуров
роден на 23.04.1938г.; образование – висше – медицина;
професор; женен;
тел.0888 203 700;

Клуб на ДСБ – Варна, ул. Македония №9
тел.: 052/ 650 205, e-mail: varna@dsb.bg

Регионален координатор – Варна

Любомир Роев

тел.0899 184 924;

е-mail: varnael@dsb.bg

Председател на ДСБ – Варна, р-н Аспарухово

Стоян Шахънски
GSM: 0889 692 245
varnaasparuhovo@dsb.bg

Председател на ДСБ – Варна, р-н Одесос

Мария Ангелова
GSM 0888 858 920
varnaprimorski@dsb.bg

Председател на ДСБ – Белослав

Иван Ставрев
GSM: 0887 887 503
beloslav@dsb.bg

Председател на ДСБ – Вълчи дол

Яни Петров
GSM 0889 383 538
valchidol@dsb.bg

Председател на ДСБ – Дългопол

Борислав Николов
GSM 0887 377 641
dalgopol@dsb.bg.