28 МИР – Търговище

Клуб на ДСБ – Търговище, ул. Георги Бенковски, №7,
понеделник÷петък от 14:00 до 18:00 ч.
тел.: 0601/ 6 52 47, e-mail: targovishte@dsb.bg

Председател на ДСБ – Антоново

Кръстю Костов

тел.0888 586 958;
е-mail: antonovo@dsb.bg

Председател на ДСБ – Омуртаг

Костадин Василев

тел.0898 226 564;
e-mail: omurtag@dsb.bg

Председател на ДСБ – Попово

Светослав Минчев

тел.0888 283 667
email: popovo@dsb.bg