27 МИР – Стара Загора

Председател на ДСБ Стара Загора
Румен Димитров

Роден на 12.01.1952 в гр. Стара Загора
Образование – висше, техническо
Женен с две деца и един внук
Професия – електроинжинер
gsm 0885 203 743
e-mail: r_dim@mail.bg

ДСБ – клуб гр. Стара Загора
Ул. „Св. Княз Борис I“ 43,
6000 Стара Загора
Тел. 042 / 641 151

gsm: 0889 349 225
e-mail: starazagora@dsb.bg

Регионален координатор на ДСБ – Стара Загора
Светла Карастоянова

Ул Васил Левски 46 ап.7
6000 Стара Загора
Мобилен: 0888 46 63 33
E-mail: starazagora@dsb.bg

Гълъбово
Председател ДСБ – Гълъбово
Жанко Статев

GSM: 0888 442 266

Казанлък
Председател Иван Лапчев

Казанлък, ул. „Капрони“ 4
Мобилен: 0888 239 365
e-mail: kazanlyk@dsb.bg

Опан
Председател Димитър Димитров

с. Васил Левски, Опан, Обл. Стара Загора
Мобилен: 0888 58 27 90

Раднево
Председател Милен Йовчев

Раднево, Стара Загора
Мобилен: 0888 14 71 16
E-mail: radnevo@dsb.bg

Чирпан
Председател Николай Петков

Чирпан, Стара Загора
Мобилен: 0888 77 98 76
E-mail: chirpan@dsb.bg

Гурково
Председател Иван Дончевски

ул. Александър Батенберг бл 10
Гурково, Стара Загора
Мобилен: 08897 555 716
E-mail: gurkovo@dsb.bg

Гълъбово
Председател Жанко Статев

ул. Еделвайс 7
6280 Гълъбово, Стара Загора
Домашен: 0418 62626
Мобилен: 0888 44 22 66
E-mail: galabovo@dsb.bg