24 идеи, които ще променят България

24 идеи, които ще променят България*

І. ЗА НОВ ПАРЛАМЕНТ

1. Намаляване броя на народните представители.

Слабостите на досегашната законодателна власт се преодоляват чрез намаляване на броя на депутатите и прехвърляне на част от правомощията на Народното събрание на Областните съвети. Намаляват се разходите на държавата за Народното събрание.

2. Премахване имунитета на народните представители.

Депутатите се приравняват по наказателна отговорност с всеки български гражданин.

3. Министрите остават народни представители.

Създава се парламентарна отговорност на министрите и се запазват преките им задължения към избирателите.

4. Определяне в Конституцията на избирателната система и избирателните райони.

Създава се силна връзка между народните представители и техните избиратели и най-важното – силна лична отговорност за всеки народен представител.

5. Мажоритарни избори на част от народните представители и пропорционални за останалите.

Народни представители стават само кандидати на партии или коалиции преминали бариерата от 4 % в пропорционалните избори. Премахва се възможността да има народни представители, избрани от неформални групировки и незаконни лобита.

ІІ. ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

6. Гарантирана защита вота на избирателите.

Вотът на избирателите се защитава като се приеме само процедурата на “положителен вот на недоверие”. Правителството е защитено като самостоятелна власт от промените в Народното събрание.

7. Нова процедура за смяна на правителството и за разпускане на Народното събрание.

Народното събрание зависи от способността си да излъчи Правителство – в случай на неспособност – се разпуска. В последния случай действащото правителство прави изборите.

8. Независимост на изпълнителната власт от Президента.

Премахва се възможността за “служебно (всъщност президентско) правителство” при криза.

9. Правителството разрешава преминаването и пребиваването на съюзнически войски на територията на България.

България се подготвя за членство в НАТО.

ІІІ. ЗА ИСТИНСКА СЪДЕБНА РЕФОРМА

10. Излизане на Прокуратурата и следствените органи от съдебната власт. Гарантирана независимост на прокуратурата от политическо влияние.

Съдебна власт става само съда. Изпълнителната власт поема повече отговорност за активното противодействие на престъпността. Прокуратурата и следствието работят в екип и носят отговорност за своите действия пред законодателната власт.

11. Ограничаване решенията на Прокуратурата със съдебен ефект.

Съдът се утвърждава и укрепва като гаранция за равнопоставеност на всички граждански институции и за защита от посегателства върху основните права и свободи на гражданите.

12. Ограничаване имунитета на магистратите само за действията им в съда.

Магистратите остават напълно защитени за дейността си в съда, но подлежат на същия контрол както всеки български гражданин.

13. Въвеждане на мандатност за магистратите – ръководители.

След изтичане на всеки мандат той може да бъде продължен с нов, но след положителна атестация на магистрата.

14. Разумно ограничаване абсолютната несменяемост на магистратите.

Премахва рисковете от корупция вътре в съдебната система, произтичащи от съчетаването на досегашния широк имунитет на магистратите с тяхната абсолютна несменяемост.

15. Въвеждане на двуинстанционно производство за някои категории граждански и наказателни дела.

Опростяване и ускоряване на съдебното производство и насърчаване споразуменията между страните.

ІV. ЗА РАЦИОНАЛНА ПРЕЗИДЕНТСКА ИНСТИТУЦИЯ

16. Президентът става Върховен главнокомандващ въоръжените сили само по време на война.

Президентът не носи лична отговорност за съдбоносни решения за България.

17. Премахване на длъжността Вицепрезидент.

Премахват се излишни държавни структури.

V. ЗА СИЛНА МЕСТНА ВЛАСТ

18. Пряк избор на областни съвети

Областта получава силна местна власт, излъчена от избирателите. Областните съвети се избират с мажоритарен и пропорционален вот на избирателите по модела на Народното събрание. Кметовете на общините са членове на областните съвети. Всяка община има най-малко още един мажоритарно избран свой представител.

19. Областните съвети определят местните данъци и такси.

Областта придобива самостоятелност и право да води местна финансова политика съобразно практиката в Европейския съюз. Правото да се определят местни данъци и такси се отнема от Народното събрание, защото не е в състояние да определи различни данъци при различни условия в областите.

20. Гарантиране на независимостта на местната власт чрез разпределение на част от преките данъци за нея.

Така се увеличава самостоятелността на регионите и тяхната грижа и отговорност за собственото им развитие.

VІ. ЗА ПОВЕЧЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ

21. Пресичане на всяка дискриминация.

Вместо формално декларираните текстове срещу всякакъв вид дискриминация и недостатъчно ефективната защита на правата и свободите на гражданите се въвеждат текстове от практиката на страните членки на Европейския съюз.

22. Създаване институцията Обществен защитник.

Институцията поема защитата на декларираните права и свободи на гражданите.

23. Предвиждане право на всеки гражданин да сезира Конституционния съд.

Всеки гражданин получава право да се защити от нанесени му по законодателен път щети след регламентирана процедура.

24. Приравняване статута на българските граждани и гражданите на страните-членки на Европейския съюз.

България се подготвя за членство в Европейския съюз и участие в неговите органи. Създава се равна на страните от Европейския съюз защита на правата и свободите на гражданите.

*Предложени през 2002 г.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...