22.11.2014 г.(събота) – Градско събрание на ДСБ София

Начало на регистрация – 10 ч.

Начало на събранието 11 ч.

Дневен ред:

1. Представяне на анализ на изборната кампания на ДСБ София за парламентарните избори за 43-то НС

2. Доклад на председателя на ДСБ София

3. Политическа дискусия

4. Приемане на политическа резолюция

5. Разни.