22 МИР – Смолян

Председател на ДСБ – Смолян

Зарко Маринов

Роден на 26 май 1964г.;

журналист; женен, има 3 децa

4700, Смолян, бул. „България“ 7

GSM: 0878 777 500

E-mail: smolian@dsb.bg

Регионален координатор на ДСБ – Смолян

Гавраил Диевски

Роден на 24.02.1958 г.

женен, има 2 деца

GSM: 0889 218 775, 0878 777 866

e-mail: dievskig@yahoo.com

БанитеПредседател ДСБ Баните
Беро Ириков
Баните, област Смолян
с. Оряховец 4942, общ. Баните;
GSM: 0887 988 225;
e-mail: bero_irikov@abv.bg

Борино
Председател Митко Хаджиев
Мобилен: 0887 467 429
E-mail: m_hadzhiev@abv.bg

Девин
Председател Пламен Балталийски
GSM: 0884 700 525;
e-mail: technoelectric@mail.bg

Доспат
Председател Пламен Капитанов
ул. Енвер 7
4834 с. Змейца
Домашен: 030452647
Мобилен: 0888 12 35 51
E-mail: dospat@dsb.bg

Златоград
Председател Филип Кюртев
ул. „Георги Раковски“ 3
GSM: 0888 976 421
e-mail: karat@mail.bg

Мадан
Председател Севдалин Леманов
Мадан, Смолян
Мобилен: 0887545454
E-mail: madan@dsb.bg

Неделино
Председател Здравко Минчев
село Средец 4998
ул. „Иван Вазов“ 3;
Мобилен: 0886 46 18 45;
е-mail : djonivip@mail.bg

Рудозем
Председател Кадир Моолов
ул. „Здравец“ 6
4598 с. Чепинци, общ. Рудозем
Мобилен: 0888 27 86 82
E-mail: rudozem@dsb.bg