13 МИР – Пазарджик

Катерина Георгиева Гешева
GSM:0886 444 124;
e-mail: gecheva_katya@abv.bg;
Клуб на ДСБ гр. Пазарджик – ул. „Пейо Яворов“ 10

тел.034444401

Белово

Председател Иванка Ваклинова
ул.“Чавдар Войвода“ 16
Домашен: 035822045
Мобилен: 0887839226
E-mail: belovo@dsb.bg

Брацигово, село Бяга
Председател Ламбри Тодоров

ул. „Едно“ 1;
Мобилен: 0895 46 52 37

Велинград

Председател на ДСБ – Велинград


Капка Вачева

ул. „Хан Аспарух“ 10;
Мобилен: 0888 76 38 22;
e-mail: kapkadsb@abv.bg

Лесичово
Председател Христоско Христосков

ул.“Найчо Цанов“ 4, вх.Б, ап.29
Мобилен: 0889 80 34 98
E-mail: lesichovo@dsb.bg

Панагюрище
Председател Янко Маринов

ж.к. „Оптикоелектрон“1, бр.10, вх.Б, ап.22
Мобилен: 0889 23 58 86
E-mail: panagyurishte@dsb.bg

Пещера
Председател на ДСБ – Пещера


Пепа Минкова

ул. „П. Стайков“ 12; обл. Пазарджик
GSM: 0899 710 656
e-mail : minkovapepa@abv.bg
ул. „П. Стайков“ 12

Ракитово
Председател на ДСБ – Ракитово

Лазарина Янушева
GSM: 0894 441 244;
e-mail: lizaqn@abv.bg

Септември с. Виноградец
Председател

Ангел Ишев
ул. „Осемнадесета“ 1 ;
Мобилен: 0898 68 45 66

Стрелча
Председател Пенко Делов

4530 гр. Стрелча, ул. „Раковски“ 29
Домашен: 035323025
Мобилен: 0899 61 01 72
E-mail: strelcha@dsb.bg