11 Национално събрание на ДСБ

ДНЕВЕН РЕД
НА НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ
23 юни 2013 г., 11.00 ч., НДК, зала 6
1. Политически доклад на председателя на ДСБ.
2. Финансов отчет на националния ковчежник на ДСБ.
3. Политическа дискусия.
4. Избор на Председател, Заместник-председатели и членове на Националното ръководство на ДСБ.
На Националното събрание са поканени делегатите, избрани от общинските и районни организации на ДСБ.