11 МИР – Ловеч

Тодор Пеев

Роден през 1968 г в град Велинград.
Завършил СА „Д.А. Ценов“ – град Свищов, специалност „Финанси“.
Банков служител.
Женен, с две деца .
e-mail: todorpeev@abv.bg
GSM: 0889920532

Председател ДСБ гр. Ловеч
д-р Димитър Димитров

тел. 0887 595 876
Клуб на ДСБ – Ловеч, ул. Търговска 17

Троян

Клуб на ДСБ – Троян, ул. Васил Левски 42
(магазин ДОМНЕТ)